Четвъртък, 02 Фев 2023
            
Общество Свищов

В Свищов надграждат патронажната грижа

  03.11.2022 14:46
В Свищов надграждат патронажната грижа

Министерство на труда и социалната политика одобри проектно предложение на Община Свищов. То е под № 11,  по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002- 2.001 «Грижа в дома» по Програма «Развитие на човешките ресурси» 2021-2027.

С настоящия проект Община Свищов предвижда да надгради реализираните дейности и постигнати резултати по проект "Патронажна грижа и Патронажна грижа + в Община Свищов", като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата; заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

За реализиране на грижа в дома ще бъдат наети социални асистенти, медицински сестри и работници, изпълняващи доставки по домовете. Целеви групи потребители са  възрастни в невъзможност за самообслужване и  хора с увреждания

Предстои подписване на договор, след което стартира изпълнението на дейностите.


Ключови думи
патронажна грижа Свищов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати