Неделя, 22 Яну 2023
            
Горна Оряховица Други

Едва десетина сдружения на собственици в Горна Оряховица реално се готвят за новата програма за саниране, а сроковете са кратки

  23.10.2022 14:05
Едва десетина сдружения на собственици в Горна Оряховица реално се готвят за новата програма за саниране, а сроковете са кратки

Новата програма за безвъзмездно саниране ще стартира до няколко седмици и интересът към нея в Горна Оряховица е много голям. На практика обаче на пръсти се броят жилищните сгради, които имат готовност да кандидатстват веднага след откриване на програмата. А времето за кандидатстване ще е кратко, ако се запазят предварително обявените срокове.

Това, че все още има много неясноти около самата програма, е част от проблема. Истинските пречки са други и дори не са само икономически, но и опират до народопсихология.

В момента тече процедура за обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Има много неясноти, които трябва да се изчистят. Повечето общини, които очевидно ще бъдат натоварени с дейностите по програмата, активно участват с мнения и предложения в обсъждането. Какво ще се получи ще се види още в началото на ноември – обсъждането приключва на 30 октомври.

Има неща обаче, които са сигурни и няма да се променят и които желаещите да участват трябва да свършат предварително. Вярно е, че този път правилото „първи по ред – първи по право” няма да важи, но все пак ресурсът е ограничен и няма време за бавене. Всички предварителни процедури отнемат време, а има огромна конкуренция. В големите градове има стотици сдружения на собственици, които вече са готови и чакат. Дори в неголямо Габрово има над 40 кандидати с готова първична документация.

В Горна Оряховица има около 40 сдружения на собственици. 4 от тях са в напреднала фаза на подготовка, а още 5-6 са тръгнали по пътя. Така че не са повече от десетина сдруженията, които имат шанс да се включат в сравнително кратките срокове за кандидатстване за 100%-во финансиране.

Какво трябва да се знае за новата програма, която би трябвало да тръгне през ноември?

Тя се отнася до многофамилни жилища, изградени не по-късно от 26 април 1999 г. В сградата трябва да има поне 4 самостоятелни апартамента с поне двама различни собственика.

Процедурата ще има два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 15.02.2023 г. Вторият срок е до 23:59 часа на 31.03.2023 г.

Първият етап предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Общият размер на средствата за него е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС.

При втория етап ще се финансира 80% от стойността на проекта, а с 20% ще участват самите собственици.

Има много неясноти как точно ще става кандидатстването и одобрението. Каква ще е ролята на общините, каква на сдруженията и т.н.

Но има няколко сигурни положения, които желаещите да се възползват трябва да постигнат преди отварянето на програмата.

Първото е създаване на сдружение на собствениците. Само по себе си това е едно от най-трудните части от задачата, особено в големите кооперации. Трудно се намира някой отдаден на общото благо, който да загуби седмици и месеци в издирване на съкооператори и вземане на съгласието им.

Следващото препятствие е обследване и технически паспорт на сградата. За разлика от Националната програма за енергийна ефективност, при която това се правеше след одобряването на кандидатите и то от фирми, наети от общините, сега тази работа трябва да я свършат самите сдружения. И от тук започват проблемите.

На първо място не всички могат да съберат необходимите пари, защото не е евтино. Засега поне се казва, че на одобрените тази инвестиция ще бъдат възстановена. Но не всички ще бъдат одобрени, а не всяко домакинство може да извади по 400-500, че и повече лева за обследване и паспорт на сградата. На всичко отгоре трудно се намират и проектантски фирми, които да направят обследването и паспорта. Някои изчакват да се внесе пълна яснота по програмата, защото не е съвсем ясно какво точно ще се иска като документация. И може би имат основание, за да не се наложи два пъти да се върши една и съща работа, ако изискванията се променят.

Но при всички случаи събирането на пари вече трябва да е започнало, защото то всъщност е най-големият проблем за сдруженията. Говори се, че референтната стойност на обследването и изготвянето на техническия паспорт ще е 6 лева на квадратен метър. Тоест до тази стойност програмата ще връща пари на одобрените сдружения. От тези, които вече са започнали да събират оферти, става ясно, че фирмите засега предлагат малко по-ниски цени. Като за големите блокове естествено излиза по-евтино, отколкото за малките. Един блок с около 40 апартамента вече е събрал няколко оферти и те се движат около 13-14 000 лева, което ще рече средно по около 350 лева на апартамент. Което е нищожна цена за безплатно саниране, нови дограми и пр. Риск да не бъдат одобрени обаче има и този риск възпира мнозина, които искат съвсем без усилия и средства да получат саниране на блока си.

На този етап Общината не може да предостави много повече информация от това, което е сигурно досега – трябва сдружение и трябва паспорт и енергийно обследване. Очаква се в началото на ноември да има яснота по насоките и тогава ще се правят срещи със сдруженията на собствениците, за да ги запознаят с подробностите по програмата.

Елена ВЕЛКОВА


Ключови думи
саниране
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати