Петък, 20 Яну 2023
            
Общество Свищов

Община Свищов и Център „КОМПАС“ организират приемни дни във всички населени места в общината

  21.10.2022 10:05
Община Свищов и Център „КОМПАС“ организират приемни дни във всички населени места в общината

През месец октомври ще бъдат организиране приемни дни за всички жители в цялата община Свищов. Експертите от екипа на Център „Компас“ ще предоставят консултация по проблеми, свързани с трудова заетост, образование, здравеопазване, социални дейности и психологическа подкрепа.

С изнесените приемни дни се цели да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване, трайна интеграция на най-уязвимите обществени групи и намаляване на бедността.

Всеки ден екипът ще посещава различно населено място в общината, ще се среща с хора, имащи нужда от подкрепа и ще ги информира относно подходящите за тях мерки, които биха могли да подобрят социалния им статус.  

Ролята на Център "Компас" е цялостната координация, взаимодействие и проследимост на мерките, процеса и резултата на интеграцията на целевите групи.

Дейностите са част от реализацията на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов “, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Вчера бяха посетени селата Царевец и Хаджидимитрово. Специалисти от Център „КОМПАС“ предоставиха консултации на нови лица, търсещи подкрепа от тях, с цел повишаване качеството им на живот, социално включване, трайна интеграция и намаляване на бедността.

Заинтересованите жители бяха запознати с дейностите на центъра, с подходящи мерки, с които може да им се помогне и показаха интерес.

Днес преди обед екипът ще бъде в кметството в Драгомирово, а следобед – в кметствата в Морава и Деляновци. В понеделник е ред на Овча могила, където срещата ще е преди обед в читалището. Кметствата в Червена и Българско сливово приемат екипа в следобедните часове. Датата 25 октомври е посветена на Козловец (кметство) и Алеково (бивш Младежки дом)– съответно преди и след обед. Графикът продължава така:

 

26.10.2022г.

с. Александрово

Преди обяд

Зала за гласуване

с. Горна Студена

След обяд

Кметство

 

27.10.2022г.

Ореш

Преди обяд

Пенсионерски клуб

 

28.10.2022г.

Вардим

Преди обяд

Кметство

За всички жители на Община Свищов услугите по консултиране се предоставят всеки работен ден на място в офиса на на Център „КОМПАС“:

ул. "Цар Освободител" № 74 в гр. Свищов

/в сградата на отдел „Местни данъци и такси“, входа за НАП/

Email: [email protected]

Тел: 0884 36 95 95 – Офис Център „КОМПАС“


Ключови думи
Център Компас
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати