Сряда, 11 Яну 2023
            
Велико Търново Други

ВТУ развива иновативен подход от казус към видеоразказ в обучението по предприемачество

  12.10.2022 09:51
ВТУ развива иновативен подход от казус към видеоразказ в обучението по предприемачество

Във Великотърновския университет се проведе официално откриване на първоначална среща по проект „EntreAction: An Innovative Case-to-videostory Approach in Entrepreneurial Education (EntreAction: Иновативен подход от казус към видеоразказ в обучението по предприемачество), номер на проекта 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899”.

В проекта усилия ще обединят над 35 участници от 7 университета и организации, разположени в 6 държави в и извън ЕС: Морска академия в Шчечин, Полша; Университет по приложни науки в Тампере, Финландия; Университет Лайпциг, Германия; Университет Чанаккале, Турция; Science4People, Полша, Университет Авейру, Португалия и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България.

Общата цел на проекта е да се разкрият, внедрят и устойчиво развият механизми за взаимодействие и работа в мрежа на общности от предприемачи, студенти и преподаватели в областта на предприемачеството чрез кратки образователни видеоклипове по действителни казуси от практиките на участващите партньорски страни. Набляга се на връзката между предприемачите и университетите, затова в проекта участват компания и асоциирани партньори от България и Полша.

Постигането на основната цел е свързано с реализиране на подцели като установяване на устойчиви връзки с местни предприемачи и събиране на бизнес истории от всяка страна-партньор; избор на 15 бизнес истории, които да бъдат подготвени със сценарии за създаване на кратки видеоклипове с образователно съдържание и обучение на преподаватели по изготвянето им; създаване на дигитална библиотека с казуси и истории (DigiEntreMovie); предварителна продукция, производство, тестване и подготовка на преводи/субтитри на кратките образователни видеа; изготвяне на Методическо ръководство за прилагане този подход в обучението; въвеждане на видео историите в учебните програми на курсовете по предприемачество на партньорите.

Заложените в проекта цели, подцели и резултати пряко съответстват на изпълнението на съвременните приоритети по стимулиране на иновативни практики за учене и преподаване на поколение Z и A. Като популяризираме нов образователен инструмент, какъвто е цифрово видео, ние насочване към цифрова трансформация и подкрепа на дигиталните възможности на сектора на висшето образование. В допълнение, ще бъде изготвена методика за трансформиране на казуси във видео истории, което се надяваме да вдъхновим други преподаватели да прилагат този подход като учебна практика в дисциплини извън предприемачеството. Създаването на дигитална библиотека ще подпомага процесите на разпространение на цифровото съдържание във висшето образование, като изгради отворена библиотека, която да насърчава творческото обучение и преподаване, разясняват от ВТУ.

Новият проект на ВТУ надгражда съществуващ проект, по който университетът работи в момента (БОТ-обучението като съвременен метод на преподаване на генерация Z (MELES BOT). По него ще се проведе лятно училище, събиращо студенти и преподаватели от 5 държави – Полша, Португалия, Финландия, Германия и България. Лятното училище ще се тества чат бот като помощен инструмент в обучението и реализирането на предприемачески проекти на младите хора.


Ключови думи
ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати