Четвъртък, 15 Дек 2022
            
Лясковец Общество

Кметът на Лясковец подписа договори за финансиране на пет проекта от Фонд за подкрепа на местни инициативи

  15.09.2022 16:11
Кметът на Лясковец подписа договори за финансиране на пет проекта от Фонд за подкрепа на местни инициативи

На 15 септември 2022 година кметът на Община Лясковец д-р Гецова връчи  договори за финансиране от създадения в община Лясковец Фонд за подкрепа на местни инициативи, съвместно с Платформа „Агора”. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.

Одобрените проектни предложения са пет на обща стойност 14 117,79 лв, от които 9 117,79 лв. финансиране от Община Лясковец и 5 хил. лв. - финансиране от Сдружение „Платформа АГОРА“. Проектните предложения са на неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища по реда на Закона за народните читалища, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Срокът за реализация на инициативите е с продължителност три месеца.

Одобрените за финансиране проекти предложения са насочени към стимулиране на местното население в община Лясковец да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми.

Очаквани резултати от реализацията на одобрените за финансиране проекти са подобряване на пространства в ДГ „Пчелица“, чрез реконструирането на съществуващо съоръжение за басейн в миналото и създаването на място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и мероприятия, детски прояви, спектакли, представления и др. С изпълнение на втория проект се очаква обогатяване и разнообразяване на културната среда в читалище „Развитие 1902“ – с. Мерданя, чрез закупуването на традиционни костюми за Танцов клуб „Цветница“. Оборудването със сценични костюми за новосформирания клуб ще подобри качеството на културния живот сред местната общност, ще създаде възможност за откриване и доразвиване на нови таланти сред младото поколение и ще съхрани българския фолклор, бит, традиции и култура в с. Мерданя. Третото проектно предложение е насочено към подобряване условията за развитие на талантливи деца и младежи от с. Драгижево. С реализацията на проекта ще бъде закупено ново оборудване за Клуб на младия самодеец, което ще спомогне за реализиране на бъдещи съвместни инициативи, в които по-възрастните самодейци ще предават своя опит и умения на младите за продължаване на традициите. С четвъртия проект се цели подобряване качеството на образователния процес в ДГ „Радост” гр. Лясковец, чрез закупуването на система за интерактивен под, с цел развиване на умение у децата за работа в екип, социализация и взаимодействие с представители на общността в лицето на родителите. Използването на дигиталните технологии е отлично средство за възприемане и затвърдяване на знанията и като цяло разбиране на съвременния свят. Последното пето предложение е свързано с подобряване състоянието на обществени места в град Лясковец и по-специално обновяване на две автобусни спирки и изработка на информационни табла с исторически факти за град Лясковец и известни лясковчани от миналото. С обновяването си, автобусните спирки ще се превърнат в благоприятно място за отдих от една страна, и от друга – ще бъдат в бъдеще място, изпълнено със съдържание.

 


Ключови думи
Лясковец проекти
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати