Петък, 02 Дек 2022
            
Общество Свищов

Стопанска академия посрещна официално своите първокурсници от задочна форма на обучение

  15.09.2022 11:06
Стопанска академия посрещна официално своите първокурсници от задочна форма на обучение

Информационна среща за студентите-първокурсници, записани в задочна форма на обучение за учебната 2022-2023 г. от всички специалности, организира ръководството на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Традиционната среща с новоприетите студенти се проведе в аулата на Свищовското висше училище с цел те да бъдат запознати с организацията на учебния процес, платформата за електронно обучение, услугите, оказвани от академичните центрове и звена.

От името на ректора проф. д-р Марияна Божинова и на академичното ръководство приветствие към първокурсниците поднесе доц. д-р Светослав Илийчовски – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”. Той ги поздрави за избора на висше училище и ги увери, че обучението, което ще получат в Свищовската академия ще им помогне за тяхното личностно развитие и кариерна реализация. Сред основните акценти в неговата презентацията бе използването на платформата на Академията за електронно обучение, която предоставя на свищовските студенти необходимите материали за обучение и учебни ресурси. Деканът разясни на първокурсниците и каква информация могат да получават чрез своето студентско досие в електронен формат през целия период на обучение.

В рамките на информационната среща бе представен проект „Студентски практики”. Гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към Кариерния център разясни на първокурсниците как могат да се регистрират и да участват в проекта, който им дава възможност още докато се обучават да се потопят в реална работна среда чрез реализиране на избрана от тях практика.

Възможностите за обучение към Центъра за професионално обучение и Центъра за следдипломно и факултативно обучение представи доц. д-р Христо Сирашки, директор на двата центъра. Той поясни, че освен присъствени курсове се провеждат на онлайн обучения.

Първокурсниците получиха и информация относно обучението през семестъра, формирането на оценка, организацията на изпитните сесии, как да се ориентират в инфраструктурата и в сайта на Свищовската академия, къде да търсят необходимата им информация, как да се възползват от възможностите за професионално кариерно консултиране и др.

Очните занятия за задочните студенти от първи курс се провеждат в периода 13-25 септември, а учебната година за студентите в редовна форма на обучение ще бъде официално открита на 20 септември 2022 г.


Ключови думи
Стопанска академия задочници
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати