Понеделник, 21 Nov 2022
            
Други Лясковец

Площадки със специализирана спортна настилка изграждат в СУ „Максим Райкович“ в Лясковец

  22.08.2022 15:28
Площадки със специализирана спортна настилка изграждат в СУ „Максим Райкович“ в Лясковец

Община Лясковец получи одобрение на проект „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“, град Лясковец. Финансирането е по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища към Министерството на образованието и науката.

В рамките на проекта ще се изградят спортни площадки, разположени на трето ниво на училищния двор, от които две комбинирани спортни игрища - за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички и тенис на корт с нови акрилни спортни настилки. Ще бъде доставено и монтирано и ново спортно оборудване за игрищата.

Общата площ на двете игрища, на които ще се изгради нова спортна настилка е 1152 кв.м. Предвижда се също по проекта да бъде изградена и площадка с каучукова настилка, върху която ще бъде монтиран фитнес уред за хора с нарушени двигателни функции с площ 49.5 кв.м.

Одобреното финансиране е в размер на 166 791 лева и съфинансиране на Община Лясковец в размер на 10 896 лева.

Друг проект, който изпълнява към настоящия момент Община Лясковец, е „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” – град Лясковец”, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. В рамките на проекта се предвиждат дейности по възстановяване на настилките и оборудването на спортните площадки на първо и второ ниво на училищния двор. За осъществяването на строителномонтажните работи към момента тече процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Финансовият ресурс от Държавен фонд „Земеделие“ е в размер на 179 905 лв. и дофинансиране със собствени средства на Община Лясковец - в размер на 60 016 лева.


Ключови думи
СУ Максим Райкович спортни площадки
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати