Петък, 18 Nov 2022
            
Общество

Експерти от Областна администрация с препоръки за водоподаването в няколко населени места

  19.08.2022 13:41
Експерти от Областна администрация с препоръки за водоподаването в няколко населени места

„ВиК Йовковци“ ООД да подмени повреден кран в разпределителната шахта в регулацията на село Мусина, с цел регулиране налягането при консуматорите във високите части.

Това препоръча нарочна комисия от Областната администрация във Велико Търново, която се отзова на граждански сигнал към Областен управител по повод проблемите с водоснабдяването на павликенското село. Комисията заседава на място в Мусина, а преди това проведе срещи с кмета на Община Павликени, представител на „ВиК Йовковци“ ООД и местното население.

Експертите констатираха, че поради честите аварии на водопровода за село Русаля се е стигнало до недостиг на водни количества, а те провокират ниско ниво в напорния резервоар. Това от своя страна води до проблеми и чести спирания на водоподаването във високите части на селата Мусина и Русаля.

Установено е, че вътрешната водопроводна мрежа на двете села и изградена от азбестоциментови тръби, които са амортизирани, с чести аварии и големи загуби на вода за битовопитейни нужди. Сградните водопроводни отклонения са оразмерени и изградени с поцинковани тръби ½“ и ¾“, което допълнително намалява водните количества до абонатите.

Поради сезонност на броя ползватели консумацията на вода е неравномерна. Тя се повишава неколкократно в летния сезон, както и през почивните и празничните дни. Не се спазва и заповедта на кмета на Община Павликени за забрана ползването на питейна вода за непитейни нужди.

Затова комисията от Областна администрация излезе с краткосрочни и дългосрочни препоръки. Освен подмяната на повредения кран, в спешен порядък трябва да се определи и при нужда да се монтират въздушници на вътрешната водопроводна мрежа на двете села. „ВиК Йовковци“ ООД трябва да автоматизира работата на помпената станция, с цел недопускане на изпразване на напорния резервоар, а кметският наместник да завиши контрола по забраната питейна вода да се ползва за непитейни нужди.

Дългосрочните мерки за справяне на проблема са:

Нанасяне на съществуващите проводи, сервитутите им и ограничения върху засегнатите имоти;

Уточняване собствеността на мрежите и съоръженията предвид водоснабдяването на населените места в две общини;

Изготвяне на проект и финансиране подмяната на хранителния водопровод за село Русаля;

Изготвяне на проект и финансиране подмяната на вътрешната водопроводна мрежа на Русаля и Мусина.

Междувременно приключи и друга проверка на експерти от Областна администрация провокирана от писмо на Омбудсмана на Република България, касаещо проблемите на безводието в община Павликени. Комисията, водена от заместник областния управител Петя Райкова, заседава в село Батак.

По препоръката на Омбудсмана за пускане на водата по „Главен ляв Баташки канал“ работната група излезе с предложение „ВиК Йовковци“ ООД да проучи възможностите и да предприеме действия за получаване на разрешително за водовземане от язовир „Ал. Стамболийски“ най-късно а края на годината. Експертите препоръчаха на Община Павликени да проучи водоизточника в с. Караисен, както и да извърши хидрогеоложки проучвания за нови водоизточници във всички населени места на общината.

По препоръката на Омбудсмана за контрол върху налягането на водопроводната мрежа, бе предложено ВиК операторът да обследва мрежата и при необходимост да монтира допълнителни въздушници също до края на тази година. Що се отнася до рехабилитацията на водоснабдителната мрежа в селата Долна Липница, Горна Липница и Батак, експертите препоръчаха кметът на Павликени да продължи усилията по намиране на допълнително финансиране на обекти от ВиК инфраструктурата, тъй като в бизнес плана на оператора за рехабилитация на водоснабдителната система в община Павликени са предвидени 349 000 лв.


Ключови думи
безводие
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати