Вторник, 04 Oct 2022
            
Горна Оряховица Икономика

„Захарни заводи“ отбелязва 110 години с 56% ръст на приходите през 2022 г.

  19.08.2022 11:21
„Захарни заводи“ отбелязва 110 години с 56% ръст на приходите през 2022 г.

„Захарни заводи“ Горна Оряховица отбелязва 110 години от основаването на един от най-големите и стари комплекси за производство на храни в България. Компанията е най-дълго функциониращият и голям производител на захар и захарни изделия в нашата страна. 
Основана в началото като Българо-чешко дружество за захарна индустрия с основен фокус производство на бяла кристална захар, днес „Захарни заводи“ Горна Оряховица е индустриален парк, в който паралелно и успешно се развива бизнес в няколко самостоятелни дивизии. Портфолиото на холдинга включва производство на захар, захарни изделия,  етилов алкохол, енергия от собствени ТЕЦ и ФЕЦ и ремонтно-механични услуги. Водеща позиция в консолидираните приходи към 31 декември 2021 г. заема дивизия „Захар“ с 45%, следвана от дивизия „Етилов алкохол“ с 32%, „Захарни изделия” - 17%, а „Ел. енергия и търговия с горива” – 4%. Годишният оборот на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за 2021 г. е 140 млн. лв. В навечерието на юбилея си, компанията бележи увеличение от 56% на приходите от продажби за първото шестмесечие на 2022 г., сравнено със същия период на 2021 г.
„Захарни заводи“ е единственият производител на захар в България с 25% дял на пазара на малки разфасовки за домакинствата и над 30% дял на пазара на покупки за индустриални цели. Марката „Сладея”, собственост на компанията, отдавна и заслужено се превърна в еталон и гаранция за качество. През последните 10 години компанията изцяло обновява индустриалния си парк за пакетиране на захар и производство на бучки захар. Инвестициите са на стойност 5 млн. лв., включващи оборудване от Западна Европа за пакетиране на захар в хартиена опаковка, автоматизиран палетизатор за големи разфасовки захар, както и оборудване от Източна Европа за производство на бучки захар.
Дивизия „Етанол” е втората по големина и важност за компанията. Основан преди близо 100 години (1923 година), днес това е най-модерният и прогресивно развиващ се бизнес на компанията. Той генерира над 30% от приходите на групата и е изцяло експортно ориентиран към европейски пазари. През последните 10 години компанията инвестира в изграждането на нова инсталация за производство на етилов алкохол на стойност 18 млн.лв. Благодарение на уникалната технология, етиловият алкохол на „Захарни заводи“  се отличава с изключително високо качество спрямо конкурентни продукти. Инвестициите в дивизия “Eтанол” водят до по-висока степен на автоматизация на производството, по-добра производителност и намалени разходи за енергия. Последните, заедно със затворения процес на производство, резултиращ в производство на високопротеинов фураж- ddgs като вторичен продукт,  са част от зеления принос на „Захарни заводи“ за опазване на околната среда.
Третият по големина и важност бизнес за индустриалния комплекс на „Захарни заводи“  е бизнесът със захарни изделия. Той генерира приблизително 20% от консолидираните приходи на групата и е “лицето” на компанията пред широката общественост. „Захарни заводи“ има привилегията да притежава, управлява и развива редица легендарни и любими марки на българите, както и да работи по утвърждаването на нови такива. Марки като „Лукчета”, „Лимонови резанки”, „Теменужка”, „Чайка”, „Сладки времена” и „Ментина” са малка част от брандовете на компанията. Десет от артикулите на завода са носители на престижното отличие „Любима марка“ на българите. Инвестициите в дивизия „Захарни изделия” през последните 10 години са на стойност 11 млн.лв. и са в посока иновативност и автоматизиране на производствата и грижа за потребителите. Нова линия за производство и пакетиране на пастили с патентован състав и доказано антимикробно действие, ново оборудване за леене, формоване и опаковане на нови за българския и европейските пазари мини локуми, нова линия за производство и опаковане на тахан и халва са само част от инвестициите в производствени мощности в дивизия захарни изделия. 
Паралелно с оптимизиране и обновяване на производството и създаване на нови продукти, компанията инвестира и в дигитализация на продажбите и управлението им. Инвестирани са средства и са внедрени програмни продукти като Bussiness Inteligence софтуер, CRM софтуер, Логистичен софтуер, разработени според спецификата на работата в компанията. Създадена е собствена платформа и сайт за онлайн продажби https://sladkoe.bg/, която тепърва ще се развива и придобива икономическа стойност за компанията.
Четвъртият по големина и важност бизнес за 110-годишния юбиляр е бизнесът с горива и производството на енергия за собствени нужди. Той генерира 4% от консолидираните приходи на групата.  Адаптиране към зелена енергия - така може да се опише развитието на дивизия енергия. Реализирани са инвестиции в размер на 10 млн. лв. Те са в посока адаптиране на производствените мощности на собствената ТЕЦ на компанията за използване на биомаса като суровина за производство на енергия и създаване на три собствени фотоволтаични електроцентрали за производство на електричество за собствени нужди.
През последните 10 години компанията е инвестирала повече от 50 млн.лв. в модернизация и оптимизация на производствените процеси и в устойчивото си развитие, с грижа за околната среда и обществото. През последните две години „Захарни заводи“ е носител на много цененото отличие „Най-зелените компании“ в България.


Ключови думи
Захарни заводи Горна Оряховица