Вторник, 18 Oct 2022
            
Горна Оряховица Други

Ученици на ПГ ЖПТ „Н. Вапцаров” се обучават във Вагоноремонтен цех – Горна Оряховица

  19.07.2022 09:05
Ученици на ПГ ЖПТ „Н. Вапцаров” се обучават във Вагоноремонтен цех – Горна Оряховица

В изпълнение на дейност 3, поддейност 3.2 на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Г. Оряховица се проведе допълнително обучение по професионална подготовка по железопътни вагони на учениците от X „б“ клас специалност „Локомотиви и вагони“ обучение чрез работа (дуална система на обучение).

В рамките на 70 учебни часа в периода от 14 март до 6 юли 2022 г. инж. Гичка Пандъкова запозна учениците с възможните повреди, причините за появата им и проверката на техническото състояние на вагонни детайли. Тези специфични, надграждащи, професионални компетенции ще подпомогнат учениците в специалната подготовка по другите учебни дисциплини, а също така за по-лесна реализация и адаптивност в реалната работна среда при бъдещата им практическа дейност.

На обучените ученици директорът на гимназията връчи удостоверение за преминато обучение.

При провеждане на производствената практика от 1 до 14 юли 2022 г. във Вагоноремонтен цех гр. Горна Оряховица към БДЖ „Пътнически превози”, ръководството и работниците бяха очаровани от трудовата дисциплина, отговорността и работливостта на учениците. Инж. Иво Нанков  и г-н Красен Иванов връчиха на най-добре представилия се ученик награда – макет на дизелов мотрисен влак Сименс Дезиро. Останалите ученици получиха поощрителни награди.

 


Ключови думи
ПГЖПТ дуално обучение
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати