Вторник, 04 Oct 2022
            
Велико Търново Общество

С нова социална услуга във Велико Търново помагат на хората с увреждания

  05.07.2022 10:44
С нова социална услуга във Велико Търново помагат на хората с увреждания

Със Заповед на Кмета на Община Велико Търново от 1 юли е разкрита нова социална услуга - Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания. Капацитетът е 30 места.

Това е резултат от изпълнението на проект на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., BG05M9OP001-2.061-0002-C01 „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“. Дейностите са организирани в ремонтирани и адаптирани функционални помещения на ул. „Цветарска“ № 14, ет.1 в град Велико Търново. За реализирането им е назначен екип от 10 души, като следва: управител, социален работник, касиер/домакин, трима трудотерапевти и четирима санитари.

В новата социална услуга хората ще получат за посрещане на ежедневните потребности, ще бъдат организирани занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди, също трудотерапия, планиране на свободното време и разширяване на социалните контакти.

Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, връчи трудовите договори на специалистите в услугата, благодари им за желанието да работят с лица с увреждания и техните семейства.

В новоразкрития Дневен център се предоставят и иновативни дейности, подкрепящи семействата на лицата с увреждания. За потребителите е възможно и краткосрочно настаняване в иновативната услуга "Заместваща грижа" за срок до 14 дни в годината.

Срокът за предоставяне на услугата по проекта е дванадесет месеца. Понастоящем се търсят следните специалисти: медицинска сестра, рехабилитатор и психолог/логопед.


Ключови думи
Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати