Четвъртък, 06 Oct 2022
            
Велико Търново Други

ВТУ се включва в реализирането на Националния форум на младите педагогически специалисти

  04.07.2022 09:49
ВТУ се включва в реализирането на Националния форум на младите педагогически специалисти

Великотърновският университет чрез Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) се включва в реализирането на основните дейности от седмото издание на Национален форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“, финансиран по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ на МОН и организиран от Регионално управление на образованието – Велико Търново и „Сдружение за образователни инициативи 19“ ще се проведе от 4 до 6 юли 2022 г. в Арбанаси.

Шейсет представители на младите учители от всички области в България ще бъдат включени в обучение на тема “Училището – място за социализиране на учениците в условията на информационното общество“. В четири тематично свързани, но в същото време обособени модула, преподавателите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Велислава Чавдарова, доц. д-р Петя Събева и доц. д-р Светослав Стефанов, както и д-р Кина Котларска ще проведат обучението.

Тематичните фокус-центрове са обвързани със същността на адаптацията, социализацията и мотивацията на ученици и учители в условията на хибридно обучение; необходимите компетенции на педагогическите специалисти за преосмисляне на приоритетите спрямо училището като социална институция, функционираща в условията на информационното общество; споделени методически и технологични решения за интегрирането на изкуствата и спорта в обучителния процес и в извънкласните активности.

Екипът от преподаватели са обединени от концепцията, че всеки човек се нуждае от система от умения и компетенции за адаптиране към бързо променящия се и силно взаимосвързан свят. Образованието има ключова роля спрямо усвояването на знания, умения и ценности, изпълнявайки диверсифицирани социални функции. Ключовото понятие е „социализиране“, т.е. механизмът, чрез който индивидът интернализира през целия си живот социално-културните елементи на своята среда, интегрира ги в своята личност, както и се адаптира към социалната си среда в/чрез училището.

В този контекст тематичното обучение е насочено към функционалния и прагматичния (приложен) аспект на предизвикателствата пред училището в условията на информационното общество. Целта е съчетаването на научно-теоретични акценти със споделен практически опит, които насочват младите педагогически специалисти към разбиране за динамиката на променливите, с които трябва да се съобразяват в ежедневната си дейност.

В рамките на форума ще се осъществи и втората планирана дейност. В два дни 25 млади педагози от различни образователни институции в страната ще представят изследвания, фокусирани върху професионалната реакция спрямо изграждането на приобщаваща учебна среда, предизвикателствата на обучението от разстояние в електронна среда, прилагането на иновативни методи за преподаване и учене в различни етапи и степени на училищното образование.

Реализирането на тази дейност е резултат на институционалното взаимодействие между Великотърновския университет и РУО-Велико Търново Научното жури с председател проф. д-р Радослав Радев ще оцени представянето на младите педагогически специалисти. Заявките за индивидуалните и екипните участия са насочени към предизвикателствата на обучението от разстояние в електронна среда, възможностите за ефективно интегриране на разнообразни инструменти за учене и социализация, както в учебния процес, така и в извънкласните дейности, работата с деца със специални образователни потребности.

Предстои подготовката и публикуването на докладите със споделените добри практики на младите специалисти в извънреден тематичен брой на научно-методическото списание „Образование и квалификация“, издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.


Ключови думи
ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати