Събота, 01 Oct 2022
            
Горна Оряховица Други

СУ „Георги Измирлиев“ приключи втора мобилност по проект „Училище на бъдещето – между традициите и иновациите“

  01.07.2022 15:50
СУ „Георги Измирлиев“ приключи втора мобилност по проект „Училище на бъдещето – между традициите и иновациите“

От началото на учебната 2021/2022 година Средно училище „Георги Измирлиев” – Горна Оряховица работи по проект „Училище на бъдещето - между традициите и иновациите” по Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”. Финансирането е осигурено от Европейската комисия.

В периода 20-26 юни 2022 година двама учители в прогимназиален етап и двама учители в гимназиален етап участваха в обучителен курс на тема “Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom” („Преподаване на толерантност, разнообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“) с организатор Instituto Politécnico de Santarém и място на провеждане – гр. Сантарем, Португалия.

Целта на курса е учителите да придобият умения и знания, необходими за организиране на подходящи обучителни сесии за своите ученици, така че те да приемат различието като предимство.

През седемте дни участниците в курса придобиха основни познания по образование за правата на човека, многообразието и активно гражданство; усвоиха умения, които ще им позволят да обсъждат с учениците въпроси относно представите за човешките различия, съществуващи в съвременното общество, и се запознаха с подходите на преподаване в образованието.

Криси Аврамова, Йорданка Симеонова, Полина Йорданова и Мария Алипиева участваха в работна среща в основното училище в град Ентронкаменто, където бяха демонстрирани практически дейности по използване на ресурсите за обучение в Наръчника за преподаване на правата на човека, многообразието и активното гражданство от учителите от Escolá Básica da Zona Verde.

Учителите от СУ „Георги Измирлиев“ участваха в подготовката и провеждането на SТЕМ занятия в лабораториите на института. Посетиха кметството на гр. Сантарем, където се проведе среща със заместник-кмета Ваня Хорта, която приветства 13-те учители от четири националности – българска, гръцка, италианска и немска, участващи в обучителния курс. Срещата бе отразена в местните медии.

Обучителният курс е резултат от два междусекторни проекта за училищно образование KA2 (Otherness и Me-You-Us), с координатор на проекта фондация „Просвета-София“, партньори по проекта IPSantarém – Португалия, AENAO –

Гърция и SCS Danillo Dolci – Италия , в който беше разработен Наръчник за учители, състоящ се от 66 обучителни дейности, всяка придружена от различни мултимедийни обекти, разпределени в 3 модула: Права на човека, Разнообразие и Активно гражданство.

Придобитите лични и професионални компетентности на учителите са сертифицирани с документи Europass Mobility и сертификати от обучаващата организация в страната-домакин, които подробно описват проведените квалификационни курсове. Мобилността в международен контекст е отлична възможност за съпоставка и растеж, за придобиване на европейско самосъзнание. Тя стимулира интеграцията в екипа на Средно училище „Георги Измирлиев”, което ще доведе до синхронизиране на усилията му за по-ефективна преподавателска дейност.


Ключови думи
СУ "Георги Измирлиев" Португалия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати