Четвъртък, 11 Авг 2022
            
Елена Общество

Приключи третата детска лятна занималня в град Елена

  30.06.2022 15:16
Приключи третата детска лятна занималня в град Елена

От 1 до 30 юни 2022 г. в град Елена за трета поредна година се проведе детска лятна занималня за деца, които предстои да бъдат първи клас на есен. Тя се организира като част от програмата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Община Елена.

По време на занималнята бъдещите първокласниците придобиха начални знания за първи клас по математика и български език. Проведени бяха различни дидактични и комуникативни игри, но най-много усилия бяха положени за работата в екип и подобряването на общуването между децата.

С голям ентусиазъм и интерес от страна на малчуганите протекоха всички дейности – имаше посещения на двете училища в Елена, беседа във връзка с безопасността на движението, разходки до местните историческите забележителности.

За закриването в Общностния център всички получиха грамоти за активно участие. Цялата занималня, обучителни пособия, учебни помагала, както и закуската и обяда бяха абсолютно безплатни за родителите.

Заниманията за бъдещите първокласници продължават от 1 юли, този път по проект BG05M9OP001-2.004-0015-С06 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”. Дейностите ще продължат до 29 юли и отново са безплатни./ сн. Община Елена


Ключови думи
лятна занималня Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати