Сряда, 17 Авг 2022
            
Горна Оряховица Икономика

Двойно повече приходи отчита Митницата в Горна Оряховица за първите 5 месеца на годината

  25.06.2022 12:28
Двойно повече приходи отчита Митницата в Горна Оряховица за първите 5 месеца на годината

Приходите, събрани през 2021 г., са най-високите в последните години, отчете Агенция „Митници“. Приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби са в размер на 10 508.2 млн. лева. Събраната сума е с 1 347.8 млн. лева (14.7%) повече от приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби през 2020 г. и с 428.4 млн. лева (4.2%) над планираните за 2021 година.

През месеците август и септември 2021 г. са достигнати исторически най-високи нива на приходите, администрирани от Агенция „Митници“, от над 1 млрд. лева, се казва още в анализа.

Има ли такъв ръст на приходи и за Митницата в Горна Оряховица? Този и още няколко въпроса изпратихме до Агенция „Митници“ и от предоставената  в отговор информация се вижда, че движението през горнооряховския пункт не само не намалява в периода на криза, но напротив – наистина бележи върхови нива. Ръстът от 2020 до 2021 г. е 40%, а за първите 5 месеца на 2022 г. има ръст от 100% спрямо същия период на миналата година. Което в крайна сметка е много добър знак за развитието на бизнеса в региона.

Митнически пункт Летище Горна Оряховица е административно звено от структурата на Териториална дирекция Митница Русе, която от своя страна е една от петте дирекции в Агенция „Митници“. Митническата дейност се извършва от 14 действащи инспектори плюс обща администрация и обхваща територията на област Велико Търново.

Агенция „Митници” отчете рекордни приходи за 2021 г. Какви са приходите от Митнически пункт Летище Горна Оряховица за миналата година и има ли ръст спрямо предишни години?

За 2020 г. митническият пункт е реализирал приходи от мита, акцизи, глоби и ДДС в размер на 25 949 039 лева, а за 2021 г. -  36 526 248 лева, или ръстът е близо 40%.

Какъв обем товари са обработени?

Митнически пункт Летище Горна Оряховица извършва сравнително голяма по обем и разнообразна като митнически процедури дейност. Ежедневно обработването на фирми и граждани може да достигне до 50 броя, което включва проверка на около 150 - 200 броя митнически документи; физически контролни действия; проверки, оглед, преброяване и други специфични дейности. Освен внос и износ, митническата дейност включва и контролни действия по акцизното законодателство. На територията на МП Летище Горна Оряховица са регистрирани 11 броя акцизни данъчни складове, 5 броя митнически складове, 29 лица с регистрация за търговия с въглища, 19 броя обекти за дестилиране на етилов алкохол (ракия), 11 броя малки винопроизводители, 10 броя освободени от акциз крайни потребители и 7 броя фотоволтаични централи. Тяхната дейност е свързана с подаване и приемане на акцизни декларации, като броят им е над 90 ежемесечно.

Действащото международно летище в Горна Оряховица, което е петото по големина в страната, обслужва основно чартърни и бизнес-полети, като към момента интензивността на натоварване не е голяма. До месец февруари 2022 г. се оформяха и пощенски колетни пратки в най-голямата международна колетна служба в Северна България. Ежедневно митнически служител участваше в обработката на над 100 колетни пратки. Понастоящем тази дейност е централизирана в София.

Отрази ли се международната криза в началото на 2022 г.? Какви са резултатите за тази година досега?

За периода от 01.01.2021 г. до 31.05.2021 г. приходите, реализирани в МП Летище Горна Оряховица са 12 230 980 лева. За сравнение, за същия период на 2022 г. събраните приходи са 23 685 199 лева, т.е. увеличението е почти 100%.

Повече износ или повече внос се прави през митническия пункт в Горна Оряховица? Какви стоки се изнасят и за къде? Какво се внася и откъде?

Съотношението между внос и износ е приблизително 60 към 40%. Разнообразието на стоките е доста голямо, като внасяните стоки са основно от Турция, Китай, Украйна, Сърбия и др. Това са продукти на химическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, машини, метали, компютърна техника и други. Изнасяме най-вече хранителни продукти и промишлени стоки за Турция, Норвегия, Англия, Арабските държави и други.

Кои са най-големите износители или вносители, с които работите?

От големите вносители и износители, с които работим, можем да изброим икономически оператори, занимаващи се с лепила и плоскости, химикали и етилов алкохол, гуми, етилов алкохол, захар и захарни изделия, военна продукция, полиетиленови продукти и ПВЦ гранули, печатни платки, касови апарати; компютри, телфери и части за тях; камини. Физически лица внасят често лично имущество, автомобили и други.

Имате ли засечени опити за измами, контрабанда или нарушения на митническото законодателство и Закона за акцизите?

В хода на работата се констатират нарушения, които по-често са свързани с акцизното законодателство. Съставени са актове за административните и за митнически нарушения и са образувани досъдебни производства, като са задържани и големи количества акцизни стоки - наливен етилов алкохол без документи, цигари без бандерол, насипен тютюн и други.


Ключови думи
Митнечески пункт Летище Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати