Вторник, 27 Сеп 2022
            
Велико Търново Други

Списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е включено в елитната Web Of Science

  23.06.2022 14:47
Списание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е включено в елитната Web Of Science

Великотърновският университет вече има своето първо списание в Web of Science и това е списанието на Историческия факултет „Епохи“ с главен редактор проф. д-р Николай Кънев. Както е добре известно, в последното десетилетие Web of Science и SCOPUS се утвърдиха като двете най-големи и авторитетни световни научни мрежи за рефериране и индексиране, като дори в България Министерството на образованието и науката признава единствено тях като пълноценен маркер за измерването на стойността на качеството на научната продукция на българските висши училища и научни организации.

Следва да се изтъкне, че българските научни списания, не само в областта на историческата наука, а и въобще на хуманитаристиката, които са реферирани и индексирани в двете най-елитни световноизвестни бази данни с научна информация, се броят на пръсти и съответно включването на списание „Епохи“ в Web of Science е огромен успех за Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и възможно най-престижно признание за това, че както историческата наука във ВТУ, така и списанието, което вече три десетилетия е лицето на Историческия факултет на Университета, отговарят на най-високите критерии на световните научни стандарти.

Включването на „Епохи“ в Web of Science също така е признание и за качеството на издателската дейност на ВТУ и показва, че Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с право се нарежда сред най-добрите академични издателства в страната.


Ключови думи
ВТУ Епохи
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати