Вторник, 27 Сеп 2022
            
Велико Търново Общество

Започва приемът в магистърските програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  14.06.2022 12:56
Започва приемът в магистърските програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

От 20 юни стартира приемът в магистърските програми във Великотърновския университет за учебната 2022-2023 година. Той ще продължи до 23 септември, като ще протече в три етапа: І прием – 20 юни до 8 юли; ІІ прием – 11 юли до 26 август; ІІІ прием – 29 август до 23 септември.

Класиранията ще бъдат оповестени на следните дати: За подалите на I прием – на 14 юли; За подалите на II прием – на 8 септември; За подалите на III прием – на 29 септември.

Записването на приетите магистри: От I прием – от 18 до 22 юли; От II прием – от 12 до 16 септември; От III прием – от 3 до 7 октомври.

Приемът на студенти за обучение в магистърските програми на Великотърновския университет е чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми – с изпит, тест или събеседване. За удобство и сигурност на кандидат-магистрите подаването на документи ще бъде онлайн, посредством обновената собствена електронна платформа, която ще бъде достъпна и активна на уеб сайта на Великотърновския университет от 20 юни.

За академичната 2022-2023 година Великотърновският университет ще предложи над 119 образователни програми (специалности) в окс „магистър”, разпределени в 20 професионални направления за трите форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. Срокът на обучение в повечето от тях е с продължителност от два до четири семестъра.

Новите магистърски програми за учебната 2022-2023 година са 7, разпределени в 4 професионални направления. Това са: Българският език – актуални приложни аспекти (ПН 2.1. Филология); Дигитално предприемачество (ПН 3.7. Администрация и управление), особено внимание заслужават и 5 нови съвместни магистърски програми, разработени в тясно партньорство между Великотърновския университет, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Югозападния университет "Неофит Рилски" и Техническия университет - гр. Габрово – Дигитална култура: език, литература, комуникация (ПН 2.1. Филология); Дигитални комуникации и медии (ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки); Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология (ПН 2.2. История и археология);История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието (ПН 2.2. История и археология); Социални иновации и социални политики(ПН 3.4. Социални дейности). Съвместните магистърски програми се реализират по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”.

Великотърновският университет е помислил и за тези кандидат-магистри, които все още се колебаят в избора на най-подходящата за тях програма. Те могат да направят безплатния ни онлайн тест за избор на специалност, достъпен на интернет сайта на университета.

Към този момент по акцията"Рано рани", която продължи от 22 март до 3 юни, място в една предпочетена магистърска програма са запазили 505 кандидати, като и тази година интересът е най-голям към специалностите в професионалните направления Педагогика, Педагогика на обучението по..., Психология.

Повече информация за магистърските програми, срокове за кандидатстване, прием и записване, може да получите на тел. 062/618 204 или моб. +359 882 351 369 (всеки работен ден от 08.30 - до 16.30 ч.), както и на имейл: [email protected], или на www. priemunivt.bg/master


Ключови думи
ВТУ магистърски програми
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати