Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други Елена

В Елена започна ремонт и благоустрояване на централната градска част

  09.06.2022 12:04
В Елена започна ремонт и благоустрояване на централната градска част

С водосвет, отслужен от отец Милен Петров, и първа копка стартираха дейностите по изпълнение на обект „Ремонт и благоустрояване на централен градски площад, град Елена, ремонт и благоустрояване на съществуващата довеждаща и отвеждаща алейна мрежа до парк „Калето“ в гр. Елена“. Строителните дейности са възложени на фирма „Мегастрой 2014” ООД - гр. Габрово, а строителния надзор ще се упражнява от „АЛФА-М-98“ ЕООД - гр. Габрово.

Целта на инвестиционното намерение е осигуряване на устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и обновена социална среда чрез ремонт на съществуващите пространствени решения и физическо обновяване на централния площад, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализирани вече обекти.

Ремонтът и благоустрояването на централен градски площад предвижда следните видове строителни и монтажни работи (СМР): Ремонт на съществуваща настилка в участъците, където е нарушена нейната цялост, при спазване на площадната композиция, автентичност и използвани естествени материали; Ремонт на съществуващите облицовки, покриващи подпорните стени; Почистване на статуя, монумент, паметна плоча и стена с барелефи, обезопасяване зоната на паметника; Почистване на отводнителни канавки; Подмяна на парковите площадни елементи на градското обзавеждане; Създаване на ново архитектурно решение за осъвременяване с цел функционално използване на съществуващ фонтан.

В рамките на ремонт и благоустрояване на довеждаща и отвеждаща алейна мрежа към местността Калето ще се извърши ремонт на съществуващата настилка в участъците, където е нарушена нейната цялост при спазване на нейната композиция, автентичност и използвани материали.

При строително-монтажните работи се предвижда ново функционално-пространствено решение, което има за цел да създаде зони за различни дейности: комуникация, настолни игри, отдих и спорт.

По време на изпълнение на строително-монтажните работи, които по уверение на строителната фирма ще приключат до края на настоящата 2022 г., площадното и парково пространство ще бъдат ограничени (затворени) за ползване, освен подстъпите до обществено-обслужващите сгради и местата за хранене./ сн. Община Елена


Ключови думи
ремонт централна градска част Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати