Неделя, 11 Сеп 2022
            
Велико Търново Други

ВТУ ще обучава студенти в Северна Македония

  08.06.2022 14:04
ВТУ ще обучава студенти в Северна Македония

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще има поделения в град Свети Николе, Северна Македония, реши правителството.

В поделенията ще се подготвят студенти по три специалности от професионалните направления Филология, Науки за земята и Информатика и компютърни науки за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.

Професионалните направления са избрани в съответствие с потребностите на региона от висококвалифицирани специалисти за определени професии. Обучението ще се провежда на английски език и студентите, завършили го успешно, ще получават диплома на Великотърновския университет и европейско дипломно приложение.

Предвижда се първоначално да бъдат приети от около 100 студенти след придобита степен „бакалавър“.

Създаването на поделенията ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона и ще осигури достъп до модерно висше образование, което гарантира добро личностно развитие и професионална реализация.

Предложението за откриването на поделенията е на ректора на университета във Велико Търново. В мотивите на Академичния съвет се посочва, че по този начин ще се утвърди значението на висшето училище като средище за изграждане на висококвалифицирани специалисти.

С откриването на поделенията Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще развие по-висока степен на международна конкурентоспособност и ще подкрепи провежданата дългогодишна политика на българската държава както за привличане на чуждестранни студенти, така и за задълбочаване на доброто взаимодействие в областта на образованието и науката с Република Северна Македония.


Ключови думи
ВТУ Северна Македония
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати