Сряда, 28 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Общество

Откриха сградата на Кризисния център за жертви на насилие в Горна Оряховица

  06.06.2022 12:31
Откриха сградата на Кризисния център за жертви на насилие в Горна Оряховица

Сградата, в която ще се помещава Кризисният център за жертви на насилие, бе открита днес в Горна Оряховица. Проектът „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица“ бе разработен от Община Горна Оряховица, бе одобрен и стартира в началото на септември 2020 г. със сключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството на Управляващиорган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Горна Оряховица в качеството на конкретен бенефициент по Процедура за изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Реализацията на проекта е в изпълнение на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 за гр. Горна Оряховица.

Лентата прерязаха кметът инж. Добромир Добрев, специалистът по инвеститорски контрол и представител на екипа, работил по проекта - Донка Пенева, представители на изпълнителя.

За мен е истинско удоволствие, че надграждаме този вид социална услуга. Екипът мина през много препятствия, но резултатът е по-важен, сподели инж. Добрев.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е 1 565 824 лв., от които 1 323 472 (85% от безвъзмездната финансова помощ) са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 233 554 лв. (15%) са от националния бюджет, а 8 797 лв. са от Община Горна Оряховица. Изпълнител на обекта е ЕТ „Идеал – Хасан Юсеинов“ – Велико Търново. Ръководител на проекта бе зам.-кметът на Горна Оряховица инж. Деница Коева.
Общата цел на проекта е социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите хора от общността, по-добри условия за живот за всички жители на града и общината и развитие на сферата на социалните услуги. Сред специфичните цели са да се удовлетвори потребността на 15 уязвими лица от социалната услуга в общността от резидентен тип – Кризисен център; да се осигури подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социалната услуга Кризисен център за 15 души, жертви на насилие.

Социалната услуга Кризисен център ще започне да се предоставя от 1 юли. В момента тече подбор на персонал.

Биляна МИЛЧЕВА


Ключови думи
Кризисен център жертви на насилие Горна Оряховица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати