Вторник, 27 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Други

Димитър Николов пита Гроздан Караджов за водата в Драганово

  27.05.2022 12:07
Димитър Николов пита Гроздан Караджов за водата в Драганово

Проблемът с водоснабдяването на Драганово не е неглижиран.

Това стана ясно от отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов на парламентарно питане, направено от народния представител Димитър Николов. В рамките на днешния контрол в пленарна зала, Караджов даде пълни разяснения за казуса с водопровода, който засяга жителите на горнооряховското село. Нещо повече - през последния месец  драгановчани, не без основание, се надигнаха срещу поскъпването на водата на фона на некачествената услуга, която получават.

Община  Горна Оряховица, която е и вторият по големина съдружник във водоснабдителното дружество, има изготвен „Интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драганово”. Каква е причината обектът да не бъде включен в инвестиционната програма на водоснабдителния оператор „ВиК Йовковци”, попита Николов, който от години следи темата. Т. напр. през 2020 г., още като председател на Общинския съвет в Горна Оряховица, Николов  участва в общо събрание на селото и пое ангажимент да работи за разрешаването на проблема. 

Селото се водоснабдява от язовир „Йовковци“, като водата се пречиства от пречиствателна станция, преди да стигне до потребителите. Засега водните количества са достатъчни и в Драганово не е въвеждан режим. Качеството на водата се следи съвместно от „ВиК Йовковци“ и РЗИ – Велико Търново. При мониторинга отклонения от нормите не са установени, информира министър Гроздан Караджов.

Основната причина за влошеното водоснабдяване е възникването на чести аварии по вътрешната водопроводна мрежа на селото. Мрежата е изградена през 50-те и 60-те години на миналия век изцяло от абзестоциментови тръби. В резултат само за първото тримесечие на 2022 г. авариите са 9 – 5 на сградни водопроводни отклонения, 3 по вътрешната мрежа и 1 на довеждащия водопровод. Процесът по локализиране и отстраняване на авариите е затруднен заради характерните почви в района – черноземни и порьозни пясъци и чакъли под тях. Това е предпоставка за пълно дрениране на многобройните скрити течове и в някои случаи води до удължаване на времето за спиране на водоподаването. Смесицата от характера на почвите и етернитовите тръби води до близо 80% загуби на вода, посочи Караджов.

ВиК-операторът е предприел отчитане и контрол на налягането и регулярно обследване на мрежата, ежедневно следене на подадените количества вода, състоянието на напорния резервоар на селото, отчитане на нивата на остатъчен хлор във водата.

За да се реши проблемът, водопроводната инсталация на Драганово трябва да бъде подменена. В МРРБ е постъпило искане от Община Горна Оряховица в качеството й на собственик на публичната водопроводна мрежа в селото за осигуряване на средства в размер на 1 085 472 лв. за реконструкцията й. Обектът е включен в списък с обекти, възможни за финансиране през 2022 г., като от Община Горна Оряховица е изискана допълнителна информация има ли издадено строително разрешително за подмяната на водопровода и стартирани ли са процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител.

Без тези реквизити няма да е възможно финансирането, уточни Караджов.

В момента се разработва регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „ВиК Йовковци“  по проект за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК, етап 2. По проекта ще бъдат идентифицирани ВиК обекти за финансиране по ОП „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и от държавния бюджет. С постъпването на изисканата от Община Горна Оряховица допълнителна информация ще се прецени дали тази година ще бъде получено финансиране за водопровода в Драганово.

Отговорът на Гроздан Караджов е много важен – от него става ясно, че към проблема се подхожда приоритетно, коментира Димитър Николов, който ще продължи да работи по темата до разрешаването на проблема.


Ключови думи
Димитър Николов вода Драганово Гроздан Караджов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати