Четвъртък, 30 Юни 2022
            
Горна Оряховица Общество

Цифровизират регистрите на ГРАО в Община Горна Оряховица

  20.05.2022 15:37
Цифровизират регистрите на ГРАО в Община Горна Оряховица

Започна цифровизацията на документи по гражданско състояние в Община Горна Оряховица. На този етап ще се цифровизират семейните регистри и картоните на гражданите. По време на дигитализацията информацията ще бъде прехвърлена от хартиен носител в електронен вариант. След това ще бъде качена на сървър, на който чрез специален софтуер ще се извършват справки и въвеждане на данни в Национална база данни „Население“, както и при издаване на документи за граждани. Цифровизацията се осъществява при спазване на всички изисквания на GDPR и сигурност на информацията (криптирани връзки, лични акаунти, RAID-10 огледален масив).
Процесът на дигитализация се извършва от „Цифро-акт“ ЕООД Плевен, с което Община горна Оряховица има сключен договор.
След приключване на цифровизацията, служителите от отдел ГРАО в Общината ще преминат обучение за работа със софтуерния продукт.


Ключови думи
ГРАО цифровизация