Събота, 20 Авг 2022
            
Велико Търново Други

Бръмчи ли шефката на РИОСВ във Велико Търново със служебна кола за лични нужди?

  20.05.2022 13:53
Бръмчи ли шефката на РИОСВ във Велико Търново със служебна кола за лични нужди?

Инспекторатът към Министерството на околната среда и водите ще провери защо служебна кола на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново пребивава почти ежедневно на конкретен адрес в Трявна. С проверката се ангажира ресорният министър Борислав Сандов след подаден от трибуната на Парламента сигнал от народния представител Димитър Николов. Към Николов пък сигналът е подаден от граждани, питащи се доколко целесъобразно е постоянното разкарване на автомобила между двата града.

Какви са правилата за ползването на служебни автомобили от ръководителите на регионалните звена и ако това става за лични нужди, с Ваше знание и позволение ли се случва,  попита Николов от трибуната. Едва ли има престъпване на закона, но отделен е въпросът какъв модел на поведение задава ръководството на РИОСВ във Велико Търново, каза още Димитър Николов.

МОСВ осъществява контрол по спазването на екологичното законодателство на територията на страната чрез регионалните си поделения. На регионално ниво РИОСВ, които осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда, се представляват от директор и са оперативно самостоятелни териториални звена. Управлението и стопанисването на собствеността на РИОСВ се осъществява от Общата администрация на инспекцията . При получаване на сигнал със съмнения за наличие на злоупотреби, съгласно правомощията си по чл. 46 от Закона за администрацията, Инспекторатът към МОСВ осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет. Не съм наясно какво има на визираната от Вас улица в Трявна. Вероятно визирате, че директорът на РИОСВ във Велико Търново живее в Трявна и е възможно този служебен автомобил да е бил там. Ще проверим дали има нарушение на закона, ангажира се Борислав Сандов.

Не твърдя, че има незаконосъобразност. Няма да изпадам в дребнавост колко струва месечно този служебен транспорт. Говорим обаче за иновативност в климатичните политики, а колата на ресорното министерство пътува всеки ден за един човек. Ако си позволя да перифразирам Сократ, ще кажа, че променяме света, променяйки себе си. Надявам се да вземете съответните мерки, допълни още Димитър Николов.


Ключови думи
Димитър Николов Борислав Сандов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати