Неделя, 26 Юни 2022
            
Други Павликени

Високотехнологична учебна работилница за стругари и фрезисти изгражда ПГАТ „Цанко Церковски“

  19.05.2022 10:57
Високотехнологична учебна работилница за стругари и фрезисти изгражда ПГАТ „Цанко Церковски“

Само една календарна година след като обяви първия прием  в специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ)“,   Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени е на път да финализира оборудването на модерна работилница за учениците от специалността.  Благодарение на няколко проекта, които училището защити,  в часовете по практика учениците ще работят с високотехнологични фреза и струг с компютърно управление.

Машините са изработени по поръчка на гимназията и идват директно от  производствените цехове на компаниите HAAS Automation Inc. и RАIS.   Те са комплектувани  със симулатори  за работа, които дават възможност на младите хора да натрупат личен опит в струговането и фрезоването преди да пристъпят към истинските машини.  За да се гарантира качеството на обучение, учителите по специални предмети преминаха през интензивно обучение в двете компании, доставчици на машините. С цел усъвършенстване на знанията  и уменията на учениците в училищната работилница е обособено още и  шлосерско-заваръчно отделение, има и универсални струг и фреза.

Специалност на бъдещето - така държавата и браншовиците определят „Машини и системи с ЦПУ“. Професията,  която придобиват учениците, завършили специалността,  е „Машинен техник“,  тя е  включена в списъка от професии на Министерски съвет, за които има недостиг на специалисти на пазара на труда.  В ПГАТ „Цанко Церковски“ специалността е разкрита по идея и с помощта на „УНИПАК“ АД и „Метарем“ ЕАД и набира популярност сред родители и ученици.

В момента в нея се обучават 21 ученици в VIII и IX клас. След завършването си те ще могат да проектират и конструират детайли, да произвеждат части за машини и инструменти с различна сложност за всички видове индустрии.  Възможностите им за трудова реализация са разнообразни  - от оператори на машини с ЦПУ до програмисти и конструктори.

Предвид липсата на кадри в специалност „Машини и системи с ЦПУ“,  предстои гимназията да разкрие Учебен център за обучение на възрастни.


Ключови думи
ПГАТ Цанко Церковски