Вторник, 27 Сеп 2022
            
Велико Търново Други

Екип от ВТУ представи в Прага постигнатото досега по проекта „Дигитална раница“

  12.05.2022 15:38
Екип от ВТУ представи в Прага постигнатото досега по проекта „Дигитална раница“

В периода 6-9 май 2022 г. доц. д-р Димитър Симеонов, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Петя Събева, директор на ДEПОКПС и доц. д-р Ангелина Марковска, директор на дирекция „Магистърски програми“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, осъществиха обмен по програма „Еразъм+“ в БСУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Република Чехия. Проведени бяха серия от работни срещи с участието на ученици, учители и ръководството на БСУ „Д-р Петър Берон“. Обсъдени бяха спецификите на административното функциониране на двете образователни институции, иновативните практики за преподаване в училището, задълбочаване на сътрудничеството в посока съвместно кандидатстване с проектни идеи, фокусирани върху подготовката и реализацията на образователни ресурси и инициативи, свързани с популяризирането на културно-историческото наследство. По линия на научноизследователската сфера бяха генерирани тематични области за сравнителни регионални и политически анализи в контекста на европейското членство на двете държави.

В рамките на обмена екипът на Великотърновския университет представи постигнатите за първата година резултати и интелектуални продукти от проекта „Дигитална раница – Моята България“: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970, съфинансиран от Програма „Еразъм+“, КД2, „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“. Присъстващите учители и ученици имаха възможност да работят с подбрани интерактивни онлайн базирани работни листове по български език и литература, история и география, както и с първия интерактивен интердисциплинарен модул: „Моята, Твоята, Нашата България“.

В отговор на засиления професионален интерес от страна на учителите от БСУ „Д-р Петър Перон“, гр. Прага, се разкриха възможностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти съобразно действащата нормативна рамка, в т.ч. тематични обучения с присъждане на квалификационен кредит и възможностите за придобиване на професионално-квалификационни степени от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти във Великотърновския университет.


Ключови думи
ВТУ Еразъм+ Прага
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати