Неделя, 17 Юли 2022
            
Горна Оряховица Други

Петима учители от СУ „Вичо Грънчаров” участваха в обучение в Испания

  16.04.2022 12:01
Петима учители от СУ „Вичо Грънчаров” участваха в обучение в Испания

Петима учители от СУ „Вичо Грънчаров“ участваха в обучение и наблюдение на добри практики в град Сабаделл, Барселона, Испания, с приемащата институция Mathadvantage.

Обучението в Испания имаше за цел подобряване на работата в онлайн среда, придобиване на опит от педагогически специалисти за разработване на учебно съдържание по удобен за децата начин, запознаване с нови образователни практики, онлайн платформи и програми за качествено образование на работното място.

Учителите наблюдаваха добри практики за работа с Moodle и Google Meet в училищата INSTITUT ESCOLA INDUSTRIAL и INSTITUT RIBOT I SERRA. Запознаха се с опита и добри практики за обучение и оценяване, които училищата са използвали по време на пандемията от CVID19.

Проведе се обучение на учителите в Център за подготовка за изпити на полицаи, пожарникари и парамедици в Каталуния, което се извършва хибридно – присъствено и в онлайн среда. Придобихме умения как се използават платформите Moodle и Google Meet за преподаване и учене, използването им за разработване и базиране на различни обучителни ресурси и тестове, провеждането на онлайн пробни изпити и оценяване.

Благодарение на обучението  участниците получиха знания и умения за:

- Повишаване на знанията и компетенциите за работа в онлайн среда.

- Усъвършенстване по отношение прилагането на различни цифрови технологии за преподаване.

- Оптимизиране на работа в класовете чрез използване на нови идеи, разнообразни техники и материали,.

 - Разширяване обхвата на използваните преподаването и обучението цифрови технологии и стимулиране развиване цифрови умения от всички участници в образователния процес.

- Методи и техники за повишаване интереса и желанието на учениците да са активни участници в дейности не само по теми от учебния план, но и в извънкласни дейности и интереси.             

- Повишаване на резултатите на учениците в класове по предметите, които преподават учителите, участници в проекта.


Ключови думи
СУ "Вичо Грънчаров" обучение Испания
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати