Сряда, 28 Сеп 2022
            
Велико Търново Общество

530 са към момента настанените в областта бежанци от войната в Украйна, информира Областна управа

  15.04.2022 10:45
530 са към момента настанените в областта бежанци от войната в Украйна, информира Областна управа

530 са към този момент настанените във Великотърновска област бежанци от войната в Украйна, съобщи председателят на Областния координационен щаб и заместник областен управител доц. д-р Соня Будева.

От тях във Велико Търново са 111, в Горна Оряховица – 146, в Лясковец са 30. В община Свищов бежанците са най-много – 184, в Павликени и Полски Тръмбеш са по 12, в Елена и Стражица – по двама, а в Златарица са 31. От тези хора 171 са настанени в общински и държавни места, а всички останали – в частни хотели и къщи за гости. Само през последната седмица новорегистрираните граждани в областта, потърсили убежище от войната, са 43. От тях 27 са настанени на частни адреси, а издадените карти за временна закрила са 39 броя.

Доц. д-р Соня Будева уточни, че до края на месец май всички хотелиери продължават да ползват средства от програмата за хуманитарна помощ – 40 лв. без ДДД на едно лице за закуска, обяд и вечеря, в т. ч. туристически данък, при положение, че при тях са настанени бежанци, които имат регистрация за временна закрила.

Тя припомни, че помощта се предоставя:

За лице, за което е възникнало право да получи временна закрила на територията на РБ - през периода от 24.02.2022 г. до 15.04.2022 г. включително, без оглед на това дали лицето е регистрирано и има издадена „регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“ по реда на Закона за убежището и бежанците.

За лице, което е регистрирано и има издадена „регистрационна карта на чужденец – през периода от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. включително.

За лице, което е регистрирано и има издадена „регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“ и което е започнало работа на трудов договор – до 30 дни от датата на започване на работа съгласно клаузите на трудовия договор, след регистрирането му по предвидения в Кодекса на труда ред в Националната агенция за приходите, в периода на действие на Програмата.

Помощта се предвижда да се използва, както следва:

В категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър /частни хотели и къщи за гости/;

В обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на места за подслон /места за настаняване общинска или държавна собственост/.

При наличие на свободни места, висшите училища, „Студентски столове и общежития“ ЕАД, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитите от системата на предучилищното и училищното образование имат право за срока на Програмата да настаняват без заплащане на наем в студентските, съответно в ученическите общежития, и лица, търсещи временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците вследствие на военните действия в Република Украйна.

Министерството на туризма администрира програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна.

Програмата се финансира от инструменти на Европейския съюз и/или от държавния бюджет по реда на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон на три отчетни периода:

1. За първи отчетен период обхващащ времето от 24.02.2022 г. до 31.03.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.04.2022 г. до 16:30 часа на 05.04.2022 г.

2. За втори отчетен период обхващащ времето от 01.04.2022г. до 30.04.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.05.2022 г. до 16:30 часа на 05.05.2022 г.

3. За трети отчетен период обхващащ времето от 01.05.2022г. до 31.05.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

В случай че лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16.30 ч. на 05.06.2022 г.

Снимка: архив

 


Ключови думи
бежанци област Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати