Неделя, 26 Юни 2022
            
Горна Оряховица Общество

Преди повече от половин век се прави първата голяма промяна на центъра на Горна Оряховица

  10.04.2022 08:13
Преди повече от половин век се прави първата голяма промяна на центъра на Горна Оряховица

През погледа на стар вестник, изхабен от времето, но все още пазещ важни факти за миналото, това са старите архиви, които, разлиствайки, ни напомнят за изминалите цели. Така през 70-те години на ХХ век вниманието на Градския народен съвет е обърнато към подобряването на материалната база в различни сфери. Бързото повишаване на материално-техническата база зависи от равнището на търговията, от нейната търговска и складова площ, както и от общественото хранене. Започват нови генерални промени в пространството на централния градски площад. 
Датата е 6 септември 1969 година, денят, който остава запомнен в историята с тържественото откриване на центъра на Горна Оряховица. Поводът е 25-та годишнина от Деветосептемврийската победа. Първият секретар на Градския комитет на партията – Георги Попов, открива първия етап от изграждането на новия център на града. „В навечерието на светлия юбилей, централният площад на града основно се е променил, за което голям дял има Строителният район в Горна Оряховица, чиито бригади работиха с чувство на отговорност и голяма дисциплина“, се казва в речта, произнесена от председателя на Градския народен съвет Цанко Ненов. Строителството на четирите сгради на центъра и благоустройството възлиза на около 2,8 млн. лв., изпълнено през юбилейната година. Поставеният план е изпълнен предсрочно със 140 дни. По данни от архивни документи и справки от различни източници знаем, че сградата на градския магазин, заедно с тези на пощата, хотел-ресторанта и киното, се откриват в един ден.
Сред официалните лица са секретарят на Окръжния комитет на партията Никола Кушев, Николай Цонев и Стамо Павлов – секретари на градските комитети на Партията във Велико Търново и Лясковец.
Трицветната лента е прерязана от Йордан Костов – първи секретар на Окръжния комитет на партията. В речта си Костов посочва заслугите на работническия град в антифашистката борба. Градът придобива съвременен прочит от център с малки сгради, обликът му се изменя и гражданите се радват на широк център, удобен както за пешеходци, така и за водачите на МПС. Идеята за новия тип социалистически сгради  се доосъществява с изграждането на нов дом на Градския народен съвет, партиен, профсъюзен и Младежки дом. Новите сгради изменят коренно града. 
Зад старата сграда на някогашния хотел „Централ” е издигната сградата на Градски универсален магазин (ГУМ), разположена на площ от 2649 кв. м. ГУМ разполага на всеки етаж с 1500 кв. метра търговска и складова площ, като са определени 47 работни места. Сградата е открита от Димитър Стоянов – секретар на Окръжния комитет на БКП. На външната фасада са изградени два типа мозайка с фризова фигурална композиция от времето на социализма. Художник и автор е Мири Нанев, а архитекти са Цветан Коланджиев и Емил Димчев. 
Поставена е и мозайка на втория етаж на Пощата, като са подредени и два типа мозайки в сградата на старата община от Михалис Гарудис (Сгарудис). Пощенската сграда е открита от Димитър Тужаров - председател на Изпълкома на Окръжния народен съвет. Производствено-техническата база на пощата разполага с партерен етаж със салони за обслужване на населението. Двете пощенски станции в града и в кв. Гарата разполагат с 1750 телефонни поста, като са пуснати още 2800 поста. Целта, която е поставена, е достигане до 15 000 поста, които да са достатъчни при население до 90 000 жители. 
Централно място на площада заема и хотел – ресторантът, разположен на три етажа - с 530 места за сядане, без площта на терасите и 200 легла. В него се намират съвременно оформени зали. 
Народният представител в XXVI ОНС - Петър Панайотов, открива широкоформатното кино, което има 784 места в прожекционната зала. В деня на откриването е прожектиран част от съветския филм „Едно на хиляда“.
С Указ № 958 на президиума на Народното събрание с ордени и медали са наградени всички, които вземат активно участие в строителството на обектите, оформящи центъра на Горна Оряховица. В това число са строители, монтажници, проектанти и инвеститори. Тук ще спомена една малка част от тях. Поименно всеки получава награда. Със златен „Народен орден на труда“ е награден Георги Георгиев – технически ръководител на обектите при „Стройрайон“ – Горна Оряховица, с орден „Червено знаме на труда“ се награждава председателя на ИК на ГНС – Горна Оряховица Иван Иванов, арх. Пецо Тодоров – главен специалист в ИКК „Главпроект“ – София, арх. Йордан Карастоянов – главен архитект при ГНС – Горна Оряховица. С „Народен орден на труда“- сребърен са наградени Емил Димчев – проектант в ИПП – София, Райна Георгиева – ИПП „Главпроект“ – София и Дончо Попкръстев – проектант от Районна проектантска организация – Велико Търново. С бронзов „Народен орден на труда“ е награден Васил Василев - ел. монтьор при ДСО район ВИМ Велико Търново, група Горна Оряховица.
Днес град Горна Оряховица продължава да променя облика си, а историята я пишем ние. 

Изготвил: Теменуга Йорданова – историк-етнограф, уредник при Исторически музей – Горна Оряховица. Материалите са от фонда на Музея


Ключови думи
център Горна Оряховица