Четвъртък, 29 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Други

Близо 300 хил. фиданки се произвеждат годишно в разсадника в Джулюница

  07.04.2022 14:36
Близо 300 хил. фиданки се произвеждат годишно в разсадника в Джулюница

Държавен горски разсадник „Джулюница“ е разсадник с национално значение съгласно Закона за горите. Ежегодно в него се произвеждат 250-300 хиляди семенищни и контейнерни фиданки за залесяване. През пролетта на 2022 г. разсадникът обезпечи нуждите на всички териториални поделения на държавни горски и ловни стопанства в състава на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП с контейнерни и семенищни фиданки за залесяване от дървесни видове - черен бор, бяла акация, летен дъб, зимен дъб, космат дъб, цер и сребролистна липа - общо 58 860 броя. Освен тях, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, на Държавно горско стопанство Чирпан са продадени 25 000 броя контейнерни фиданки от черен бор.
Освен фиданки за залесяване, горски разсадник „Джулюница“ предлага и декоративни фиданки от широколистни и иглолистни видове, подходящи за озеленяване. Ежегодно множество фирми и частни лица, предлагащи услуги по озеленяване, използват качествените продукти, които разсадникът предлага.

Припомняме, че по случай традиционната Седмица на гората, вчера Държавно горско стопанство Горна Оряховица раздаде фиданки летен дъб, червен дъб, космат дъб и акация. Фиданките са произведени в държавен горски разсадник "Джулюница" към ДГС Горна Оряховица. Инициативата е традиционна и гражданите на град Горна Оряховица се възползват всяка година.


Ключови думи
разсадник "Джулюница"
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати