Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други Павликени

Започна изграждането на нова зона за отдих и детска площадка в Павликени

  04.04.2022 15:43
Започна изграждането на нова зона за отдих и детска площадка в Павликени

Нова зона за отдих в местността „Маринополци” в Павликени ще оживи обществения парк. Първа копка направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, областният управител Людмила Илиева и представителят на строителната фирма ДЗЗД "БКС Строй" Стефан Дичев.

С изпълнение на проекта ще бъде изградена нова пълноценна зона за отдих с детска площадка в съществуващия обществен парк в местността „Маринополци”. Функционално тя ще бъде разделена на две части – пасивна източна за разходки и отдих и активна западна – за детска площадка, която ще бъде възрастово разделена на два къта: за деца от 0 до 3г. и за деца от 3 до 12г. В пространството между площадките ще се разположи и малък пясъчник. Ще бъдат изградени нови алеи за разходка и отдих с монтирани пейки. Ще бъде направен ремонт на съществуващите стъпала от юг.

В резултат от изпълнението на проекта  ще се подобрят условията за отдих и туризъм на местната общност и гостите на Павликени.

„Даваме старт на първия спечелен проект от общината с финансиране от Местната инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“. Това събитие е предшествано от дълги месеци работа на много хора и ще допринесе за облагородяване на това райско място. След два месеца този парк ще се оглася от детски смях и от приятни разговори между нашите съграждани, които са дошли да отдъхнат тук“, каза в словото си инж. Манолов. Кметът посочи, че изграждането на детски площадки и площадки за спорт на открито са сред приоритетите на Община Павликени през последните години. Градоначалникът благодари на екипа на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ за работата им и за реализираните вече подмерки за подпомагане на местния малък и среден бизнес за закупуване на техника, за подобряване на материално-техническата база, за оборудване на производствени площи и др.

Финансирането на проекта е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.263-0001-C01/13.05.2021 г с Държавен фонд „Земеделие” и МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш” по Мярка 19  Водено от общностите местно развитие, мярка 7,5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, процедура BG06RDNP001-19.263 на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за проект „Изграждане на обществени зони за отдих в селищен парк, местност „Маринополци”, поземлен имот с идентификатор № 55052.239.35 в гр. Павликени”.

Стойността на одобреното финансиране е 82 905,05 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на строителството е 80 календарни дни.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма ДЗЗД "БКС Строй" - София с управител Наталия Русева.

Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „Мажор 7” ЕООД - В. Търново с управител арх. Анелия Димова.

Фирма „Проект Плюс” ЕООД - В. Търново с управител арх. Цветан Радев, автор на инвестиционния проект, ще осъществява авторски надзор по време на изпълнението на строителството.


Ключови думи
Павликени Маринополци зона за отдих
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати