Вторник, 27 Сеп 2022
            
Лясковец Общество

Бюджет 2022 на Лясковец се планира от 16 милиона лева, влиза на обществено обсъждане

  22.03.2022 10:30
Бюджет 2022 на Лясковец се планира от 16 милиона лева, влиза на обществено обсъждане

Проектът за Бюджет 2022 на Община Лясковец ще бъде подложен на обществено обсъждане на 30 март (сряда) от 17:30 часа в салона на НЧ „Напредък 1870”.

Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта на бюджет за 2022 г. Ще бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи.

Макрорамката на проектобюджета за 2022 г. на Община Лясковец е в размер на 16 033 379 лв., в т.ч. бюджет –14 820 000 лв. и индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз – 1 213 379 лв. Средствата за делегираните държавни дейности се увеличават. За образование са с 11,21% повече, за здравеопазване – 22,16%, за култура – 7,75 %, за социални дейности – 21,29 %. Целевата субсидия за капиталови разходи е 534 200 лв.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Лясковец.

Материали по проекта на Бюджет 2022 са достъпни на сайта на общината. Мнения и предложения могат да се входират в Центърa за административно обслужване на Община Лясковец, както и по електронен път на email: [email protected].

https://www.lyaskovets.bg/announces/20220322-3298.pdf


Ключови думи
Лясковец Бюджет 2022
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати