Сряда, 28 Сеп 2022
            
Велико Търново Други

Венцислав Спирдонов, председател на ВТОбС и на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България: НАПОС работи за повишаване капацитета на местните парламенти

  15.03.2022 09:34
Венцислав Спирдонов, председател на ВТОбС и на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България:  НАПОС работи за повишаване капацитета на местните парламенти

За изминалите 16 години Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС–РБ/ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление. Проведени бяха множество научно–теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и общинските съвети.

Това обяви Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС и на Общинския съвет във Велико Търново, по повод предстоящото Общо събрание на организацията.
В годишния си отчет ръководителят на НАПОС изтъква, че сред основните задачи са активното участие на асоциацията в законотворческия процес на Народно събрание по Закони, касаещи местните власти, както и повишаване капацитета на местните парламенти и техните председатели в най–важните сфери на местното самоуправление.Сдружението работи по сериозни обществени каузи. Една от идеите, които се стреми да реализира е децентрализацията – финансова и институционална. Идеята на председателят на НАПОС за финансова децентрализация е ефективна. Тя предвижда процент от данък общ доход да остава в Общините. Този процент да е диференциран спрямо БВП на жителите на общината.
"Провеждаме активна международна дейност за обмяна на положителен опит и повишаване авторитета на организацията. Работим за издигане ролята на председателите на Общински съвети, както и за организационното укрепвана на НАПОС. Пандемичната ситуация създаде затруднения, но въпреки това успяхме да проведем един национален и три регионални семинара", подчерта Спирдонов.
Той информира, че НАПОС си партнира успешно с НСОРБ, Американската агенция за международно развитие, Инициатива Местно самоуправление към ААМР, Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, Фондация Реформа в местното самоуправление, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, редица министерства.
НАПОС–РБ е официален партньор на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург.
Има подписани споразумения за сътрудничество с Националните асоциации на секретарите на Общини и Общинските омбудсмани, с Асоциацията на Словенските общини /Словения/ и Сдружение на Общините „Мармара“ (Турция).
В момента в НАПОС РБ членуват 192 председатели на Общински съвети, като в областите Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Разград, Силистра, Сливен всички председатели на Общински съвети са членове на Асоциацията. Най–малко членове има в областите Търговище и Кюстендил /40%/, както и Видин /45%/. Работи се за привличането на нови членове.
"В края на 2021 г. тревога сред голяма част от председателите на Общински съвети предизвика протестът на Прокуратурата на Правилниците за дейността и организацията на Общинските съвети в частта за формирането на Председателски съвети и тяхната роля в дейността на местните парламенти. Управителният съвет на НАПОС– РБ със съдействието на главния експерт по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление–Стефан Тодоров, разработихме специално становище по казуса и то беше изпратено на всички членове. На много места Общинските съвети заведоха дела пред Административните съдилища, очакват се решенията", сподели Венцислав Спирдонов.
Той допълни, че през изминалата година е продължила положителната практика наложена още от предходните мандати, за популяризиране дейността на Общинските съвети от различни региони на България и споделяне положителен опит на страниците на Информационен бюлетин „Председател“.
"За отчетния период бяха подготвени и отпечатани 4 броя бюлетини, всеки със среден тираж над 200 екземпляри. В тях бяха представени 12 Общински съвети- Кърджали, Елин Пелин, Велики Преслав, Русе, Велинград, Белене, Враца, Кюстендил, Сливо поле, Монтана, Девня и Дулово", заяви Венцислав Спирдонов.


Ключови думи
Венцислав Спирдонов НАПОС
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати