Понеделник, 26 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Други

Високо отличие за педагози от СУ „Вичо Грънчаров“ от конкурса „Новатори в образованието - 2021“

  28.02.2022 09:42
Високо отличие за педагози от СУ „Вичо Грънчаров“ от конкурса „Новатори в образованието - 2021“

Даниела Кенарева и Ваня Христова от СУ "Вичо Грънчаров" в Горна Оряховица са отличени с първо място в направление „Педагогически иновации“ - писане на научна статия, от второто издание на конкурса „Новатори в образованието“. Конкурсът е организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново.

Даниела Кенарева и Ваня Христова представят иновация в областта на STEM обучението, свързана с развиване на ключови компетентности по природни науки, чрез трансдисциплинарно проектобазирано обучение, основаващо се на практическата работа в групи със софтуер за виртуална реалност и лабораторни изследвания. Приложната дейност, която обучаемите извършват, ги насочва към осмисляне и разбиране на учебното съдържание и успешна интеграция към средата, в която живеят. Използването на zSpace Studio и на Human Anatomy Atlas by Visible Body дава възможност на педагогическите специалисти да поставят учениците в конкретни дидактически предизвикателства.

Научната статия на двамата педагози ще бъде публикувана в сп. „Образование и квалификация“ на ДЕПОКПС за 2021 г.


Ключови думи
СУ Вичо Грънчаров Новатори в образованието
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати