Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други Свищов

Стопанска академия е приета за член на Мрежата за решения за устойчиво развитие

  16.02.2022 14:28
Стопанска академия е приета за член на Мрежата за решения за устойчиво развитие

Стопанска академия е приета за член на Мрежата за решения за устойчиво развитие (Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Мрежата развива дейност от десет години. Създадена под егидата на генералния секретар на ООН, тя обединява световна научна и технологична експертиза за насърчаване на практически решения за устойчиво развитие, включително прилагането на Целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение за климата.

От 2012 година досега тя е мобилизирала усилията на 1643 члена и на техните академични и изследователски институти в подкрепа на устойчивото развитие. Въпреки своята мащабност, SDSN успява да създаде свои подразделения от 30 национални мрежи и 12 регионални, като всяка от тях се фокусира върху отделни проекти и приоритети в съответствие с местния контекст и предизвикателства.

Усилията на университетите, включени в мрежата са насочени към трансфер на знания, висококачествено образование и съвместни научни изследвания в подкрепа на устойчивото развитие.

Мрежата предоставя среда за сътрудничество, достъп до методологии и изследвания, добри практики и инструменти в областта на устойчивото развитие.

Като член на SDSN, Стопанска академия “Д. А. Ценов“ има достъп до онлайн комуникационната платформа SDSN Mobilize, която дава възможност за идентифициране и свързване с други експерти по устойчиво развитие. Мрежата е инструмент за иницииране и сътрудничество по различни научни проекти и изследвания, за популяризиране на дейности и събития, за откриване на нови перспективи за финансиране и партньорство. Наред с това SDSN организира и редица събития, научни форуми и комуникационни инициативи посветени на актуални проблеми, като реформиране на глобалната финансова система, международните преливания, справянето с пандемията от COVID-19, климатичната криза и др.

Контактно лице за Стопанска академия е доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите".


Ключови думи
Стопанска академия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати