Вторник, 27 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Общество

Утвърдени са правилата за електронен прием в I клас за 2022 г. в училищата в Горна Оряховица

  11.02.2022 13:07
Утвърдени са правилата за електронен прием в I  клас за 2022 г. в училищата в Горна Оряховица

Със заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев е утвърдена системата от правила за електронен прием в първи клас, както и Календарен график за дейностите по приема в основните и средни училища в гр. Горна Оряховица за 2022 г. Системата от правила определя, условията, реда и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование.
Правилата и Календарния график са публикувани на интернет страницата на Общината в раздел „За граждани“, секция „Образование“.


Ключови думи
първи клас прием
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати