Понеделник, 16 Май 2022
            
Велико Търново Общество

НВУ „Васил Левски“ ще проведе два приема за новата учебна година, предлага нови магистратури и докторска програма

  03.02.2022 12:58
НВУ „Васил Левски“ ще проведе два приема за новата учебна година, предлага нови магистратури и докторска програма

Два приема – ранен и редовен, ще проведе за новата учебна 2022/ 2023 г. Националният военен университет във Велико Търново. Документите за ранния се приемат във Военните окръжия и в НВУ в периода 10 януари - 31 март, а изпитите ще бъдат в периода 7 март – 17 април. Предвидени са изнесени изпити в 5 града - София, Монтана, Стара Загора, Пловдив и Сливен. Ранният прием приключва с приемна комисия на 28 април.

За редовния прием подаването на документи продължава до 10 юни. Конкурсните изпити се провеждат в периода 13 – 18 юни, а приемната комисия заседава на 6 юли.

274 места за курсанти обяви за учебната 2022/ 2023 г. Националният военен университет във Велико Търново. 125 от тях са във факултет „Общовойскови“, а 149 в „Артилерия, ПВО и КИС“.

В „Общовойскови“ ще може да се кандидатства за военните специализации „Мотопехотни и танкови войски“ (26 места), „Разузнаване“ (7), „Електронно разузнаване и електронна война“ (5), „Инженерни войски“ (24), „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ (5), „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ (19), „Танкова и автомобилна техника“ (16), „Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)“ (23 места).

Най-много места – 47, в другия факултет са за военната специализация „Полева артилерия“. За „Противовъздушна отбрана на войските“ са обявени 31 места, 34 са те за „Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и сигурност)“, 15 за „Наземно базирани средства противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана“, 11 за „Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси“, 6 за „Артилерийско инструментално разузнаване“, 5 за „Радиотехнически войски“.

Кандидат-курсантите задължително полагат тест за общообразователна подготовка, изпит за физическа годност, писмен тест по английски или френски. Медицинското освидетелстване се извършва във ВМА, а проверката на психическата пригодност – в НВУ.

Към настоящия момент в НВУ „Васил Левски“ се обучават 487 бакалаври, от които 322 са във факултет „Общовойскови“, приети по 7 граждански специалности. Във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ студентите са 165 по 5 граждански специалности. Обучението се провежда в редовна, задочна и дистанционна форма.

В НВУ се обучават 199 магистри – 123 в „Общовойскови“ по 9 граждански специалности и 76 в „Артилерия, ПВО и КИС“ по 6 граждански специалности. Обучението е задочно и дистанционно.

Освен по настоящите 15 магистърски програми, ще бъде реализиран прием и по още четири нови магистратури и една докторска програма. Учебните планове за тях са разработени по проекта „Модернизация на Национален военен университет „В. Левски“- гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – град София в професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. Асоцииран партньор по проекта е Военно-техническата академия, гр. Букурещ

Всички новоразработени програми ще бъдат дигитализирани, три от тях ще бъдат разработени на английски език за обучение с асоциирания партньор. Магистърските програми са "Изкуствен интелект", "Геоинформационни технологии при управление на кризи", "Геоинформационен мениджмънт и приложения" и "Комуникационни технологии в сигурността", а докторската - „Киберсигурност“. Очаква се в рамките на проекта да бъдат обучени 95 студенти в двата университета./ сн. НВУ "Васил Левски" 


Ключови думи
НВУ 2022/ 2023 прием
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати