Петък, 01 Апр 2022
            
Велико Търново Други

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е подобрил научната си дейност

  29.12.2021 11:14
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е подобрил научната си дейност

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е сред висшите училища у нас, които са подобрили общото ниво на научноизследователската си дейност. Това позволява на Университета да премине в по-горна категория в класация, изготвена от Комисията за наблюдения и оценка на научноизследователската дейност във висшите училища и научните организации. Данните и техният анализ са обобщени в доклад за отиващата си година, публикуван от Министерството на образованието и науката.

Оценката на резултатите от научната дейност на висшите училища (ВУ) и научните организации (НО) в България за 2020 г. се извършва в изпълнение на Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (Правилника), според който оценка се извършва само на висши училища и научни организации с акредитирани докторски програми. Общата оценка за научната дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации за 2020 г., очертава тяхното разпределение в 4 групи: 1. НО и ВУ с интензивна научна дейност, получили резултат над 500 точки; 2. НО и ВУ с добре представена научна дейност, получили резултат между 250 и 499 точки; 3. НО и ВУ със задоволително организирана научна дейност, получили резултат между 100 и 249 точки; 4. НО и ВУ със спорадична научна дейност, получили резултат до 99 точки.

Групата на научни организации и висши училища с резултат от общата оценка над 500 точки е оглавена от Българската академия на науките. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е във втората група с 256.346 т. В нея попадат също престижни учебни заведения като Медицинският университет в Плевен, Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Университетът по хранителни технологии в Пловдив и др.

Според резултатите по критерия „Научни резултати и тяхното научно въздействие“ ВТУ е на 28-ма позиция с 97.590 т. В същата група са НВУ „Васил Левски“ и Стопанската академия в Свищов, сочи докладът на Комисията. И тук лидер в класацията е БАН, а ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и по този критерий преминава в по-горна група. Според доклада, има почти пълна корелация между подобрена научна дейност и преминаване в по-горна категория на общата класация.

Великотърновският университет е в Топ 6 по критерия „Научен капацитет и възпроизводство на академичния потенциал“ (т. е. защитени дисертации), по който има 514 т. По този критерий ВТУ е изпреварен единствено от Софийския университет, БАН, Медицински университет – София, УНСС и Югозападния университет в Благоевград, заели съответно местата от първо до пето.

По критерия „Обществено и икономическо въздействие“ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ набира 316.205 т., което му отрежда място във втора група. И тук ВТУ преминава в по-горна група в сравнение с предходно анализирания период.

Получените резултати за ефективност на научната дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации за 2020 г., ги разпределят в 4 групи: 1. НО и ВУ с резултат над 1 точки; 2. НО и ВУ с резултат между 0,7 и 0,99 точки; 3. НО и ВУ с резултат между 0,5 и 0,69 точки; 4. НО и ВУ с резултат до 0,49 точки. Тук ВТУ е във втора група с 0.557 т. В сравнение с периода, обхванат от предишния доклад, ВТУ също преминава напред в класацията.

Съществуват доста организации в България, където режимът на свободен достъп до публикациите е значителен, което е предпоставка за техния по-лесен достъп от научното общество и съответно повишаване на цитируемостта, посочват авторите на доклада. Тук фигурират и най-големите производители на нови знания, каквито са Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Похвално е доброто представяне на медицинските университети и на по-малки университети като Университета по хранителни технологии – Пловдив и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изследването на локалните политики за отворен достъп показва липса на съгласуваност в практическите решения при по-големите организации.

От гледна точка на тенденциите през последните 5 години, постиженията на ВУ и НО отбелязват видимо подобрение от порядъка на 25 до 35 % по различните показатели. Това показва увеличаване на ефективността в управлението на научните изследвания спрямо международните и европейски стандарти, вследствие въвеждането на Правилника за наблюдение и оценка на научната дейност, осъществявана от ВУ и НО след 2015 г., е посочено още в доклада.

Биляна МИЛЧЕВА


Ключови думи
ВТУ научна дейност
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати