Сряда, 19 Яну 2022
            
Други Елена

В Елена канят на обсъждане на Плана за интегрирано развитие на общината

  26.12.2021 10:12
В Елена канят на обсъждане на Плана за интегрирано развитие на общината

Община Елена  организира публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) 2021-2027 г. То ще се проведе на 29 декември 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в  зала 101 (западен вход) на общинска администрация гр. Елена, ул.“Ил. Макариополски“ № 32.

Проектът на План за интегрирано развитие на община Елена  за периода 2021-2027 г. е публикуван на 13.12.2021 г. на страницата на община Елена www.elena.bg.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на План за интегрирано развитие на община Елена  2021-2027г. при внасянето му от кмета на общината за разглеждане и приемане от Общински съвет Елена.
Публичното обсъждане ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки./ сн. Община Елена


Ключови думи
ПИРО Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати