Петък, 18 Мар 2022
            
Велико Търново Други

Спорът за избора на ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е решен окончателно

  16.12.2021 15:28
Спорът за избора на ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е решен окончателно

Върховният съд реши спора за избор на ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Решението е от 8 декември и бе обявено днес от ректора проф. Христо Бонджолов и заместника му по административните дейности проф. Янка Тянкова. Събедното решение, което не подлежи на обжалване, е, че ръкововдството на ВТУ за мандат 2019 – 2023 г. е легитимно и избрано съгласно закона.

Проф. Тянкова припомни хронологията:

„Продължилото 2,5 г. доста сложно по правната си същност производство завърши в полза на ВТУ. Производството бе започнато по жалба на единия от кандидатите за ректор – проф. д-р Мирослав Гълъбов. Ответник бяха Общото събрание на ВТУ и проф. Христо Бонджолов, а предмет на жалбата – оспорване на решенията на Общото събрание, взети на 20 май 2019 г. Делото бе образувано на 4 юни 2019 г. в Административен съд – Велико Търново.

Сложността на съдебното производство бе предопределена не само от продължителността му, а и от характера му – касаеше въпроси, които пряко не са уредени в Закона за висшето образование. Жалбоподавателят оспори и отказа да се спре допуснатото предварително изпълнение на решението на Общото събрание, като е важно да отбележим, че върховната инстанция остави без уважение това искане. Което даде възможност на новоизбраните на 20 май 2019 г. органи да започнат да работят ефективно. След това производството беше прекратено, спорът бе отнесен като трудовоправен в Районния съд във Велико Търново. Районният съд повдигна спор за подсъдност, който стигна до петчленния състав от ВКС и ВАС. В крайна сметка петчленният състав реши, че делото е административно и така производството продължи в Административен съд – Велико Търново, където се проведоха 4 открити съдебни заседания. Събраха се доказателстав, които помогнаха на 18 май 2021 г. Административният съд във Велико Търново да постанови решение в полза на ВТУ – остави жалбата на проф. Гълъбов без уважение и потвърди решението на Общото събрание от 20 май 2019 г. като законосъобразно. Това решение беше оспорено, делото беше образувано във ВАС и завърши на 8 декември 2021 г.

Върховната инстанция прие, че решенията, които предхождат решенията на Академичния съвет, обуславящи законосъобразната подготовка за провеждане на изборите, са законосъобразни и са породили своите правни последици. ВКС прие, че изборът на Студентския съвет е израз на студентското самоуправлние, регламентирано в чл. 72, ал.2 от Закона за висшето образование. ВКС прие също, че сочените процесуални нарушения – неспазване на 14-дневния срок за уведомяване на членовете на Общото събрание и някои други, изложени в жалбата, не са съществени. Върховната инстация прие, че атакуваното решение на Общото събрание на ВТУ е постановено от компетентен орган, при спазване на материалния закон и в съответствие с целите му. Потвърди изцяло решението на първата инстанция, отхвърли жалбата като неоснователна и присъди на ВТУ всички направени в производството разноски. Считам, че това решение, което не подлежи на обжалване, е изключително важно, тъй като с него бе защитен авторитетът на ВТУ като университет, в който законосъобразно са извършени действията в хода на изборния процес и това е доказано по съдебен ред“.

Ректорът проф. Христо Бонджолов изказа благодарност към студентите, преподавателите и служителите, които са защитили своя университет, както и към магистратие, че са застанали на страната на истината.

Благодаря на всички студенти, които вярваха и продължават да вярват в нас, каза и председателят на Студентския съвет Александър Узунов.

Биляна МИЛЧЕВА


Ключови думи
избори ректор ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати