Понеделник, 16 Май 2022
            
Други Лясковец

Лясковска детска градина приключи успешно проект „Заедно на пътя“

  03.12.2021 14:08
Лясковска детска градина приключи успешно проект „Заедно на пътя“

Детска градина „Радост” град Лясковец успешно защити и осъществи трети проект към Общински фонд за подкрепа на местни инициативи Община Лясковец и платформа АГОРА. През 2018 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” град Лясковец се включи в първото издание и реализира проект „Да градим с мисъл и творим с чувство“, който включваше изграждане на открита сцена в двора на детската градина. През 2019 година при второто издание ДГ „Радост“ работи по проект „Да опазим децата на улицата” и с реализацията на проектното предложение бе закупена мобилна площадка по Безопасност на движението по пътищата, оборудвана с два мобилни светофара, комплект пътни знаци и детски велосипеди, дарени от родители. Придобитото оборудване по проекта помогна на децата за подготовката им и за получаване на знания за Безопасност на движението по пътищата.

През настоящата 2021 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” участва в третото издание на Фонд за подкрепа на местна инициатива с проект, изготвен от активните граждани – членове на училищното настоятелство.  Училищното настоятелство внесе проектно предложение „Заедно на пътя” с участието на родители, учители и граждани. Проектът беше защитен и реализиран в рамките на два месеца. Координатор бе директорът на детското заведение Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители и граждани. Целта на проекта бе надграждане и разширяване обучението на децата, свързано с безопасността на движението и получаване на практически знания за транспортна култура, като съвкупност от знания за същността и специфичните особености на пътното движение и правилата за поведение на пътя. С изграждането на външна площадка по Безопасност на движението по пътищата се активизира участието с доброволен труд отстрана на родители, учители и граждани. Родителите се включиха в подготовката на терена, при поставянето на арматурата и леенето на бетон. Други родители участваха в разчертаването и рисуването на кръстовища и прилежащите към тях пешеходни пътеки и други обекти, а трети осигуриха на децата детски колички, които допълниха автомобилния парк към дарените преди това велосипеди. С всички тези превозни средства децата участват в пътното движение като водачи, спазвайки научените правила. По този начин, чрез изградената външна площадка, децата от детската градина могат нагледно да участват и като пешеходци, и като водачи на превозни средства или като велосипедисти в пътното движение и да прилагат на практика наученото.

С реализирането на проект „Заедно на пътя” се повиши гражданското участие при вземане на решения, касаещи организиране и провеждане на дейности в детската градина, което донесе бъдещи ползи в посока подобряване качеството на живот на децата. Придобитото оборудване по проекта и изградената външна площадка за обучение по пътна безопасност, са от изключителна важност и в голяма полза на децата. Наученото по проекта ще формира бъдещото им поведение, когато станат ученици и в по-дългосрочен план – вече като участници в движението по пътищата, категорична е Габриела Иванова.


Ключови думи
Лясковец детска градиса Заедно на пътя
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати