Сряда, 19 Яну 2022
            
Общество Свищов

Социално жилище изградиха в Свищов

  01.12.2021 13:37
Социално жилище изградиха в Свищов

Социално жилище бе изграедно в Свищов. Това стана в рамките на едноименен проект, резултатите от който бяха отчетени днес.

По проекта бе преустроена, основно ремонтирана и обновена сграда на ул. Черни връх 18А. В нея бяха изградени 27 социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. Две от жилищата на I етаж са адаптирани за хора с увреждания.

В сградата бяха въведени мерки за енергийна ефективност - топлинна изолация на стени и под, подмяна на дограма, ремонт и топлинна изолация на покрив, ЕСМ за осветление и за отопление.   Създадени са паркоместа, в т. ч. и за хора с увреждания. Облагородени и озеленени са прилежащи пространства, осигурена е достъпна архитектурна среда, инсталирана е система за видеонаблюдение.

Проектът беше реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Стойността на проекта е 1 200 000 лева, от които 1 020 000,00 лева са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от ЕФРР, а 180 000,00 лева са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.

На събитията днес присъстваха граждани, журналисти, в т. ч. представители на местни и регионални медии.


Ключови думи
социално жилище Свищов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати