Четвъртък, 03 Мар 2022
            
Велико Търново Общество

Популяризират възможностите на Дигиталния информационно-образователен център на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  30.11.2021 11:36
Популяризират възможностите на Дигиталния информационно-образователен център на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Заместник-ректорът по научната дейност на Великотърновския университет проф. д.и.н. Милко Палангурски откри кръгла маса на тема „Дигитални колекции: старопечатни, редки и ценни издания от фонда на библиотеката“. Събитието, което се провежда в университетската библиотека, е част от информационната кампания за популяризирането на възможностите на Дигиталния информационно-образователен център на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и финализиране на започнатото през 2019 г. дигитално сканиране и архивиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали между 1649 г. и 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и прехвърляне на процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултети.

Библиотеката на ВТУ е единствената извънстолична университетска библиотека, която разполага със специализиран софтуер за дигитализация.

Дигитализирането на научната периодика (1878-1900) и личните дарителски колекции, което ще улесни достъпа на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователен процес във ВТУ, е в съответствие със Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017-2025) и е реална възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на висшето образование и съхраняване на световното културно наследство.


Ключови думи
дигитализация ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати