Вторник, 17 Май 2022
            
Велико Търново Общество

Връщат част от студентите на ВТУ в аудиториите

  29.11.2021 14:56
Връщат част от студентите на ВТУ в аудиториите

До края на зимния семестър занятията за студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филиала във Враца и Педагогическия колеж в Плевен ще продължат да се провеждат в електронна среда. Изключение се прави за практическите учебни занятия в няколко специалности. Кои са те, със своя заповед днес определи ректорът на ВТУ проф. Христо Бонджолов.

Ето пълния текст на заповедта:

„Заповед на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) - 29 ноември 2021 г.

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с удължаването срока на извънредната епидемична обстановка

НАРЕЖДАМ:

1. Учебните занятия на студентите и специализантите от Великотърновския университет, Филиала в гр. Враца и Педагогическия колеж в гр. Плевен до края на зимния семестър на уч. 2021–2022 г. да се осъществяват електронно (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex при запазване на седмичното разписание, с изключение на практическите учебни занятия на изброените в т. 2 специалности.

2. От 1 декември 2021 г. практическите учебни занятия на студентите от специалностите Педагогика на обучението по музика, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Изящни изкуства (графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, рисуване и интермедия, стенопис и скулптура), Интерактивен дизайн и компютърни игри, Визуални изследвания и Църковни изкуства да се провеждат присъствено, като се спазва изискването на Министерството на здравеопазването за наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване.

3. Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на уч. 2021–2022 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

4. Провеждането на изпитите да се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника, посочен в т. 3 от настоящата заповед, като всеки преподавател своевременно публикува информация с изискванията и началния час за провеждането на изпита в електронната система Е-преподавател.

5. Процедурите за заемане на академични длъжности и публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат онлайн до 31.03.2022 г.

6. Събитията, планирани до 31.03.2022 г., да се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно, да бъдат отложени или отменени.

7. Във връзка с присъственото провеждане на учебните занятия на изброените в т. 2 специалности възлагам на помощник-ректора и на деканите на съответните факултети да създадат организация за спазване на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

8. Възлагам на декана на Юридическия факултет да организира присъственото провеждане на държавните изпити по наказателноправни науки и по публичноправни науки за студентите от специалност Право.

9. От 1 декември 2021 г. да бъдат отворени всички административни сгради и корпуси на Великотърновския университет, на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен, като общата, специализираната администрация и помощният персонал работят присъствено при спазване на действащите противоепидемични мерки“.

 


Ключови думи
ВТУ присъствено обучение
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати