Петък, 25 Фев 2022
            
Велико Търново Други

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ стартира кандидатстудентската кампания за академичната 2022/ 2023 г.

  25.11.2021 13:30
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ стартира кандидатстудентската кампания за академичната 2022/ 2023 г.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ постави началото на кандидатстудентската кампания за академичната 2022/ 2023 г. От 1 декември започва записването по вече утвърдената акция „Рано рани“, като и през тази година запазването на място ще става единствено по електронен път.

Платформата ще бъде активирана в 9 ч. на 1 декември. По акцията всеки кандидат-студент може да запази своето място в една от предпочитаните специалности с гаранция от ВТУ за по-късно записване. Местата, резервирани по „Рано рани“, ще бъдат запазени до 29 юни 2022 г. Местата са ограничени както по специалности, така и по форма.

Първата възможност е за запазване на място за всички кандидати, на които предстои завършване през 2022 г. Втората възможност е за директно записване още от 1 декември в I курс за новата академична година. От нея могат да се възползват всички кандидати с диплома за завършено средно образование, издадена след 2008 г.,  отговарящи на изискванията на съответната специалност. Третата възможност е за запазване на място в избраната специалност за завършилите преди 2008 г. Те трябва задължително да се яват на един от трите общоуниверситетски изпита.

Запазванията и записванията ще продължат до запълване на обявените места, информацията за които автоматично ще се актуализира 24 ч. в денонощието. Бройките по „Рано рани“ са само част от общия капацитет за прием на ВТУ.

Изборът на ВТУ гарантира висококачествено обучение от авторитетни преподаватели в 21 професионални направления, непрекъснато модернизирана материална база и учебна среда, достъп до обмяна на добри практики в европейски университети чрез програмата за мобилност Еразъм+, богат книжен фонд и достъп до световна база данни в университетската библиотека. Нашите студенти ще спортуват в един от най-модерните студентски спортни комплекси в страната и най-важното – ще могат да разчитат на успешна реализация на пазара на труда, коментира зам.-ректорът по учебната дейност доц. Димитър Симеонов.  

За учебната 2022/ 2023 г. са променени условията за прием и начинът за балообразуване при повечето специалности. Това е резултат от завършващите за първи път с държавни зрелостни изпити по профилиращ учебен предмет, оценката на които, ако искат, може да бъде умножена с коефициент 2,4.

ВТУ продължава да следва държавната политика за приоритет на матурите за кандидатстване и налаганата университетска практика за 3 общоуниверситетски и електронно провеждани изпити по български език, по история на България и по английски език. Предвидените дати за тези изпити са 12 февруари, 12 март, 9 април и 4 юни, като точно ще се спазва времевата рамка и регламентът за провеждането им - от 9 ч. по български, от 12 ч. по история и от 13 ч. по английски.

Срокът за подаването на кандидатстудентските документи за прием чрез участие в класиране е от 13 до 29 юни 2022 г. – само електронно чрез платформата https://epriem.uni-vt.bg/. Първото класиране ще бъде обявено на 5 юли, а второто – на 12 юли. Ще има по 3 дни за записване след всяко от двете класирания.

Във ВТУ  продължават да поддържат специализирани факултетски изпити, подробности за които също вече има на сайтовете на университета. Предвидено е организирането на електронни уеббинари между кандидатите и преподаватели от отделните факултети, филиали и колеж, като основната цел е да се запази здравето, комфорта на дома или офиса на всеки участник.

За нас всяка нова кандидатстудентска кампания е изпълнена с вълнение, защото ни предстои среща с хидяли студенти, избрали да учат във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Осъзнаваме, че е нужно да се адаптираме към новостите и продължаваме да разчитаме на симбиозата между вече утвърдените добри практики и иновативни действия. Затова и седмица преди началото на кампанията сайтовете на ВТУ и страницата му във Фейсбук предлагат обновена информация за предстоящата академична 2022/ 2023 г. Стартира и рекламната ни кампания.

Изградихме изцяло онлайн работен процес с фокус върху собствените ни електронни системи и платформи, с изцяло нови разгърнати възможности за учебната дейност, в които се включват електронно кандидатстване, електронни изпити, електронно подаване на документи за прием, електронно административно обслужване на студентите и последваща възможност за академично обучение. Така успяхме да осъществим сериозна образователна дигитализация, коментира доц. Симеонов.

Изберете нас, защото мисията ни е вашето бъдещ, призоваха доц. Симеонов и ректорът проф. Христо Бонджолов.

Биляна МИЛЧЕВА


Ключови думи
вту КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати