Събота, 04 Дек 2021
            
Горна Оряховица Други

РИОСВ – Велико Търново подкрепи предложение за обявяване на три вековни дървета в Горнооряховско за защитени

  24.11.2021 10:44
РИОСВ – Велико Търново подкрепи предложение за обявяване на три вековни дървета в Горнооряховско за защитени

През тази година, в РИОСВ – Велико Търново постъпиха две предложения за обявяване на защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие – три полски ясенa (Fraxinus angustifolia) в землището на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица и три черници (Morus nigra L.) в землището на с. Караисен, общ. Павликени.

Предложението за защита на трите полски ясена е внесено от Асоциация на парковете в България в началото на ноември т.г. Дърветата са в добро състояние, с предполагаема възраст около 120 г., с височина 12 м., като най-голямото дърво е с обиколка 420 см. Благодарение на оказаното съдействие от Община Горна Оряховица, която е собственик на дърветата, всички необходими документи за обявяване на трите полски ясена за защитени по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие са изпратени от РИОСВ в МОСВ.

Предложението за защита на три черници е внесено от гражданин. За съжаление дърветата са в много лошо състояние, с големи кухини по протежението на стъблата. Инспекцията е поискала извършаването на експертиза на дърветата от Института за гората при БАН, която потвърждава за „тежки поражения по стъблата и клоните; значително обезлистяване; голямо количество вторични клони; тежки структурни дефекти, които не могат да бъдат отстранени“. С оглед на това, РИОСВ е информирала вносителя на предложението, че не е целесъобразно трите черници да бъдат обявени за защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие.

 


Ключови думи
ясен защитени дървета