Събота, 04 Дек 2021
            
Горна Оряховица Икономика

Безработицата в Горнооряховска община остава под средната за страната и през 2021 г.

  24.11.2021 10:14
Безработицата в Горнооряховска община остава под средната за страната и през 2021 г.

795 са регистрираните жители на Горнооряховска община в Бюрото по труда към 31 октомври 2021 г. Равнището на безработица е 3,8%, което е под средното за страната и доста под нивото по същото време миналата година. В края на октомври 2020 г. без работа са били 1265 горнооряховчани или 6,1% от икономически активното население на общината.

Известно покачване на регистрираните в Бюрото е имало в началото на 2021 г., но в началото на март е започнало плавно намаление. Специалистите очакват през зимните месеци отново да има леко увеличение, но засега поне няма притеснения за скок на безработните.

За периода януари – октомври средномесечният брой на регистрираните е бил 948 и средномесечното ниво на безработицата за тази година е било 4,6%. За сравнение през същия период на миналата година цифрите са 1291 и 6,2%. За целия период през 2021 г. равнището на безработица в Горнооряховско е по-ниско от средното за страната, а това е тенденция, която продължава вече няколко години.

За десетте месеца на 2021 г. в Бюрото са се регистрирали 1288 души, като почти половината са съкратени от сектор Услуги – 47,4%. От индустрията идват 32,5% от новите безработни.

През периода са заявени 1042 свободни работни места, като най-търсени са професиите от преработващата индустрия, както и бармани, сервитьори, продавачи, шофьори, машиностроители.

1252 регистрирани в Бюрото са започнали работа през годината, като 20 от тях са по насърчителни мерки за заетост, а 222 по проекти и програми за обучение и заетост. Част от безработните са намерили трудова реализация в други общини.


Ключови думи
безработица Горна Оряховица