Петък, 18 Фев 2022
            
Други Свищов

Община Свищов приключва изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж. к. „Симеон Ванков“

  18.11.2021 09:22
Община Свищов приключва изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж. к. „Симеон Ванков“

На 17 ноември 2021 г. /сряда/ от 10,30 часа в Зала 1 на Общинска администрация Свищов се проведе заключителната пресконференция по проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0007-С01/26.06.2020 г.
Заложените дейности бяха насочени към подобряване и реновиране на градската среда на ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов чрез рехабилитация на улични и тротоарни настилки; осигуряване на места за паркиране; подмяна на алейните и пешеходни настилки; обособяване на кътове за отдих; подмяна нa елементите на градското обзавеждане – пейки, кошчета, беседки, перголи и др.; изграждане на детски площадки, комбинирани за възрастови групи от 0-3 и 3-12 год.; създаване на условия за активен спорт чрез изграждане на фитнес площадка на ул. „Патриарх Евтимий“ и спортно игрище в ж.к. „Симеон Ванков“; реконструкция на зелени площи и създаване на нови зелени площи, както и монтиране на енергоспестяващо улично LED осветление.
Чрез интервенциите значително ще се подобри качеството на живот за голяма част от жителите на Свищов, като това ще допринесе за създаването на по-добра устойчива и екологична градска среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт и създаване на пълноценен начин на живот на жителите на град Свищов.
На събитието присъстваха кмета на общината г-н Генчо Генчев, заместник кметове, общински съветници, представители на медиите, служители на администрацията и други гости, пред които бе представена информация за обектите на интервенция, изпълнените дейности и постигнатите резултати.
В своето приветствие г-н Генчев подчерта, че реализирането на обекти за благоустрояване на градската среда е определено като приоритет за общинската администрация, тъй като се представя цялостна концепция, свързана с преосмисляне ролята на междублоковите пространства като част от живота на местната общност. Целта е да се постигне балансирано съотношение между градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции, както и да се продължи изграждането на зони за отдих и спорт.
Проектното предложение е на обща стойност 1 388 170,00 лв., от които  финансиране от ЕС чрез ЕФРР: 1 168 044,49 лева,  Национално финансиране в размер на 206 125,51 лева и собствено съфинансиране в размер на 14 000,00 лева.


Ключови думи
Свищов градска среда
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати