Вторник, 17 Май 2022
            
Горна Оряховица Общество

133 болници, сред които и МБАЛ „Св. Иван Рилски”, ще бъдат подкрепени в лечението на заразни болести

  07.11.2021 11:01
133 болници, сред които и МБАЛ „Св. Иван Рилски”, ще бъдат подкрепени в лечението на заразни болести

Близо 100 млн. лв. ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания и за закупуване медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници. Това проектно предложение изпрати Министерството на здравеопазването на 29 октомври до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ е със срок за реализация 24 месеца.

Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. В изпълнение на проекта се предвижда в 133 лечебни заведения чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности да бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да им бъде осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19.

Лечебните заведения за болнична помощ са разпределени в три групи. В първа група са здравните заведения с разкрити инфекциозни отделения и Спешна помощ. Тук попадат МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново и МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Горна Оряховица. Във втората група са специализираните болници за лечение на белодробни заболявания, сред които е Белодробната болница във Велики Търново. В трета група са лечебници в отдалечени и трудно достъпни райони. В тази група е МБАЛ „Д-р Д. Парчевич” в Свищов. Болниците, предоставили в Министерството на здравеопазването своите инвестиционни предложения, са предвидени в проекта на МЗ. В изпълнение на проекта ще бъдат осигурени и медицинска апаратура и медицинско оборудване, необходими за лечението на граждани с COVID-19.

За интервенции в общински лечебни заведения проектът ще бъде изпълняван в партньорство между Министерство на здравеопазването, общините и съответните болници.


Ключови думи
МБАЛ "Св. Иван Рилски"
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати