Понеделник, 16 Май 2022
            
Горна Оряховица Други

В ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ обучаваха наставници за работа с ученици

  23.10.2021 09:41
В ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ обучаваха наставници за работа с ученици

В изпълнение на дейност 4, поддейност 4.1 на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ - Г. Оряховица се проведе обучение на наставници в основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение).

В обучението се включиха висококвалифицирани и дългогодишни работници Красен Иванов от Вагононоремонтен цех и Здравко Стоянов от Локомотивно депо, определени за наставници на учениците от професия „Техник по железопътна техника“, специалност „Локомотиви и вагони“.

В рамките на три дни 16, 18 и 19 октомври 2021 г., инж. Г. Пандъкова запозна наставниците с нормативната база на обучението чрез работа (дуална система на обучение), основни педагогически и психологически знания и умения, планиране, реализиране и оценяване на обучението чрез работа.

На обучените наставници директорът на гимназията връчи удостоверение за преминато обучение.

 


Ключови думи
ПГЖПТ "Н. Вапцаров" дуална система наставници
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати