Четвъртък, 21 Oct 2021
            
Горна Оряховица Икономика

„Захарни заводи” се превръща в един от най-големите производители на „зелена” енергия в областта

  09.10.2021 06:24
„Захарни заводи” се превръща в един от най-големите производители на „зелена” енергия в областта

„Захарни заводи” е на финала на изграждането на втора фотоволтаична централа и работи по трета. В края на 2023 г., когато трябва да е готова и ФЕЦ 3, най-големият производител на захар в страната ще стане и един от най-големите производители на „зелена” енергия. Най-големият поне във Великотърновска област.

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници започнаха преди три години. През 2020 г. компанията изгради и пусна в експлоатация фотоволтаична електрическа централа с обща мощност близо 1 MW.  Централата работи изцяло с възобновяем източник на енергия – слънчевата светлина и произведената от нея енергия се използва за собствени нужди на компанията.

Веднага започна и надграждането с проекта за ФЕЦ 2, който би трябвало да бъде финализиран до края на 2021 г. На практика новите мощности са напълно изградени, минали са и предварителните изпитания за включване в енергийната система. Вече втори месец обаче се бавят последните 72-часови проби, които Енерго Про трябва да направи, за да включи централата. Тя е с обща мощност от 3.180 MW и задействането й ще изстреля „Захарни заводи” сред сериозните играчи на този пазар.

Амбициите на дружеството са да продължи в тази посока с изграждане на трета фотоволтаична централа с мощност 6,5 MW, което вече ще направи „Захарни заводи” лидер на пазара на зелена енергия в областта. Този проект е все още в началото си. В момента се работи по документацията за промяна на предназначението на избрания терен – бившето помощно стопанство, където ще се монтират новите соларни панели.

Изграждането на трите ФЕЦ е част от представената това лято средносрочна стратегия за устойчиво развитие на компанията, която включва и редица други екологични инициативи.

В основата на стратегията на „Захарни заводи” е увеличаване дела на използването на възобновяеми източници на енергия и рециклируеми опаковки.

Първата много важна стъпка в тази посока е промяна на горивото в собствения ТЕЦ.

През 2020 г. се осъществи замяна на част от твърдото гориво (въглища), използвано в ТЕЦ-а на компанията, с алтернативно гориво – биомаса в енергийно съотношение 80 към 20%. Предприети са стъпки за увеличаване на съотношението  на биомасата. Компанията очаква да получи разрешително за промяна на количеството биомаса в горивната смес до 35% до края на 2021 г., а в периода  2023 – 2025 г. прогнозата е да достигане до 40%. Използваната от компанията биомаса е пелети  от слънчогледова люспа.

Това алтернативно гориво е възобновяем източник на енергия. Използването му е приоритет за съвременната топлоенергетика и сериозна стъпка в посока опазване на околната среда чрез намаляване на отделяните емисии парникови газове, азотни оксиди, въглероден диоксид, прах и серни оксиди. Допълнително, използването на биомаса е възможност за оползотворяване на странични продукти от горското и селското стопанство, които нямат конкретно предназначение в промишлеността.

Следващата стъпка, планирана от „Захарни заводи“ за намаляване на въглеродните емисии, е пълна реконструкция на наличните котли или закупуване на нови, като в двата случая планът е да се премине изцяло на работа с газ в ТЕЦ-а на компанията в хоризонта от 2025-2030 г. По този начин ще отпадне необходимостта от използването на въглища за производство на топло- и електроенергия.

Изграждането на система от собствени фотоволтаични електрически централи е част от плана за увеличаване дела на възобновяемите енергоизточници.

Поредицата от зелени инициативи включва закупуването и въвеждане в експлоатация на машина за пакетиране на захар в рециклируема хартиена опаковка. Инвестицията е от 2018 г. Благодарение на нея, използването на нерециклируеми опаковки в захарното производство се свежда до минимум. Това, от своя страна, намалява необходимостта от депониране на опаковки и освобождава капацитет в депата за отпадъци.

Елена ВЕЛКОВА


Ключови думи
Захарни заводи зелена енергия